Onbrez Breezhaler

Novartis



Virkestoff: Indakaterol



Pakningsvedlegg