Menopur

Ferring Legemidler AS

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Menopur pulver og væske til injeksjonsvæske 75 IU

Instruksjonsfilm for klargjøring og injeksjon.

30.09.2016

Menopur pulver og væske til injeksjonsvæske 600 IU

Instruksjonsfilm for klargjøring og injeksjon.

26.06.2018

Menopur pulver og væske til injeksjonsvæske 1200 IU

Instruksjonsfilm for klargjøring og injeksjon.

26.06.2018

LÆR MER: