Ipstyl Autogel

Ipsen

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Ipstyl Autogel selvinjeksjon

Instruksjonsfilm for bruk av ferdigfylt sprøyte.

30.09.2016

LÆR MER: