Ipstyl Autogel

Ipsen

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Ipstyl Autogel selvinjeksjon (gjelder for utgående pakning)

Instruksjonsfilm for bruk av ferdigfylt sprøyte. Denne pakningen er på vei ut av markedet og nye filmer for bruk av ny pakning/ferdigfylt sprøyte vil komme i løpet av kort tid.

14.08.2019

LÆR MER: