Imigran

GlaxoSmithKline

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

PASIENTFILMER:

 
Imigran injeksjonsvæske
Instruksjonsfilm for bruk av GlaxoPen
22.12.2016

LÆR MER: