Duodopa

AbbVie

Opplæringsmateriell:

RMP-materiell i samarbeid med Legemiddelverket

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Duodopa instruksjonsveiledning

Instruksjonsfilm som viser bruk av pumpe.

07.12.2015

LÆR MER: