Cimzia

UCB

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Cimzia ferdigfylt sprøyte

Instruksjonsfilm for bruk av ferdigfylt sprøyte.

29.09.2016

LÆR MER: