Anoro Ellipta

GlaxoSmithKlineVirkestoff: Vilanterol, UmeklidiniumPakningsvedlegg