Antimykotikum.

ATC-nr.: A07A A02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMIKSTUR, suspensjon 100 000 IE/ml: 1 ml inneh.: Nystatin 100 000 IE, xylitol, karmellosenatrium, metylparahydroksybenzoat (E 218), peppermynteolje, renset vann. Peppermyntesmak.


Indikasjoner

Orale og intestinale Candida-infeksjoner. Som tilleggsbehandling til andre lokalt appliserte legemidler med nystatin som profylakse mot re-infeksjon.

Dosering

Hvis det er lesjoner på hud eller slimhinner, bør behandling med nystatin krem eller salve gis samtidig.
Oral candidose: Voksne, barn og spedbarn: 1 ml 4 ganger daglig. Dosen kan økes om nødvendig. Dosen tas etter mat og holdes lengst mulig i munnen før den svelges. Hos spedbarn kan dosen gis dråpevis eller fortynnes med vann og pensles på sårene. Normal behandlingstid for oral candidose er 1-2 uker, men kan forlenges til 4-6 uker under spesielle omstendigheter (f.eks. hos immunsupprimerte).
Intestinal candidose: Svelges umiddelbart. For å hindre residiv bør behandlingen fortsette 2-3 dager etter oppnådd symptomfrihet. Når miksturen brukes sammen med andre antibiotika, skal behandlingen med nystatin gis minst like lenge som det aktuelle antibiotikumet. Voksne: 5 ml 3 ganger daglig. Dosen kan dobles om nødvendig. Barn og spedbarn: 1 ml 4 ganger daglig.
Administrering: Rist flasken godt før bruk. Skal tas etter mat og drikke.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes til behandling av systemiske mykoser. Dersom irritasjon eller overfølsomhetsreaksjoner opptrer, må behandling avbrytes. Hjelpestoffet metylparahydroksybenzoat kan gi allergiske reaksjoner (muligens forsinkede). Tilnærmet natriumfritt.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Skal kun gis til gravide hvis potensiell nytte oppveier potensiell risiko for foster.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Selv om gastrointestinal absorpsjon er ubetydelig, skal det utvises forsiktighet ved forskrivning til ammende.
Nystatin

Bivirkninger

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme og diaré (doserelatert), oppkast, dyspepsi. Hud: Utslett, urticaria. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Stevens-Johnsons syndrom. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Immunsystemet: Overfølsomhet og angioødem, inkl. hevelser i ansiktet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: A07A A02

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Effekt på flere sopparter og gjærlignende sopp, spesielt Candida albicans, men ikke på bakterier, protozoer eller virus. Resistensutvikling er ikke sett. Nystatin virker fungistatisk eller fungicid. Bindes til steroler i soppens cellevegg, derved endres membranpermeabiliteten og fører til utsiving av celleinnhold.
Absorpsjon: I liten grad.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Uåpnet flaske: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Åpnet flaske: Kan oppbevares i romtemperatur i høyst 1 måned.

Sist endret: 03.03.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.08.2015


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Nystimex, MIKSTUR, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 000 IE/ml100 ml
051461
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
237,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antimykotikum (antimykotika): Legemiddel som virker mot sopp.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.