Antimykotikum.

A07A A02 (Nystatin)MIKSTUR, suspensjon 100 000 IE/ml: 1 ml inneh.: Nystatin 100 000 IE, xylitol, karmellosenatrium, metylparahydroksybenzoat (E 218), peppermynteolje, renset vann. Peppermyntesmak.


Indikasjoner

Orale og intestinale Candida-infeksjoner. Som tilleggsbehandling til andre lokalt appliserte legemidler med nystatin som profylakse mot re-infeksjon.

Dosering

Hvis det er lesjoner på hud eller slimhinner, bør behandling med nystatin krem eller salve gis samtidig.
Oral candidose: Voksne, barn og spedbarn: 1 ml 4 ganger daglig. Dosen kan økes om nødvendig. Dosen tas etter mat og holdes lengst mulig i munnen før den svelges. Hos spedbarn kan dosen gis dråpevis eller fortynnes med vann og pensles på sårene. Normal behandlingstid for oral candidose er 1-2 uker, men kan forlenges til 4-6 uker under spesielle omstendigheter (f.eks. hos immunsupprimerte).
Intestinal candidose: Svelges umiddelbart. For å hindre residiv bør behandlingen fortsette 2-3 dager etter oppnådd symptomfrihet. Når miksturen brukes sammen med andre antibiotika, skal behandlingen med nystatin gis minst like lenge som det aktuelle antibiotikumet. Voksne: 5 ml 3 ganger daglig. Dosen kan dobles om nødvendig. Barn og spedbarn: 1 ml 4 ganger daglig.
Administrering: Rist flasken godt før bruk. Skal tas etter mat og drikke.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes til behandling av systemiske mykoser. Dersom irritasjon eller overfølsomhetsreaksjoner opptrer, må behandling avbrytes. Hjelpestoffet metylparahydroksybenzoat kan gi allergiske reaksjoner (muligens forsinkede). Tilnærmet natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ikke kjent.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Skal kun gis til gravide hvis potensiell nytte oppveier potensiell risiko for foster.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Selv om gastrointestinal absorpsjon er ubetydelig, skal det utvises forsiktighet ved forskrivning til ammende.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanlige Diaré1, dyspepsi, kvalme1, oppkast
Hud
Mindre vanlige Urticaria, utslett
Sjeldne Stevens-Johnsons syndrom
Immunsystemet
Svært sjeldne Overfølsomhet og angioødem, inkl. ansiktshevelse

1Doserelatert.

Frekvens Bivirkning
Mindre vanlige
Gastrointestinale Diaré1, dyspepsi, kvalme1, oppkast
Hud Urticaria, utslett
Sjeldne
Hud Stevens-Johnsons syndrom
Svært sjeldne
Immunsystemet Overfølsomhet og angioødem, inkl. ansiktshevelse

1Doserelatert.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Effekt på flere sopparter og gjærlignende sopp, spesielt Candida albicans, men ikke på bakterier, protozoer eller virus. Resistensutvikling er ikke sett. Nystatin virker fungistatisk eller fungicid. Bindes til steroler i soppens cellevegg, derved endres membranpermeabiliteten og fører til utsiving av celleinnhold.
Absorpsjon: I liten grad.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Uåpnet flaske: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Åpnet flaske: Oppbevares ved <25°C i høyst 1 måned.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Nystimex, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 000 IE/ml 100 ml
051461
Blå resept
Byttegruppe
237,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.03.2018