Felleskatalogen i Norsk Helsenett

Felleskatalogen er fra 2010 partner med Norsk Helsenett, som tilbyr den elektroniske samhandlingsarenaen for helse- og sosialsektoren i Norge. Dette betyr at Felleskatalogen forplikter seg til å opprettholde viktige krav innen sikkerhet og etterspørsel, og kan levere tjenester gjennom helsenettet.
FK-web i Norsk Helsenett, http://nhn.felleskatalogen.no, er identisk med Internettutgaven http://www.felleskatalogen.no og sikrer helsepersonell knyttet til helsenettet oppdatert legemiddelinformasjon uavhengig av Internettilgang. Helsepersonell som abonnerer på Norsk Helsenetts Basis har tilgang til FK-web i Norsk Helsenett. Ved abonnement på Norsk Helsenetts Flex kan FK-web på Internett eller i Norsk Helsenett benyttes. Ta kontakt med Norsk Helsenetts supportavdeling ved tekniske problemer med tilgangen til FK-web i Norsk Helsenett. Telefon: 02017. E-post: post@nhn.no
Integrasjon av FK-web i Norsk Helsenett i Elektronisk Pasient Journalsystemer (EPJ) erstatter integrasjonen med Felleskatalogens CD-rom. Noen EPJ-systemer er tilrettelagt for integrasjon av FK-web i Norsk Helsenett, mens andre EPJ- leverandører vil få dette på plass etter hvert. Ta kontakt med support hos journalsystemleverandøren for mer informasjon om integrasjon av FK-web i Norsk Helsenett i ditt EPJ-system.
Hvis du hverken har tilgang til Internett eller Norsk Helsenett kan du laste ned og installere Felleskatalogens CD-rom lokalt på din maskin eller server. Last_ned_Felleskatalogens_CD-rom/web