Styret

Styreleder Torfinn Hansen
Professor II, UiT the Arctic University of Norway
E-post:torfinn.hansen@uit.no
Styremedlem Sella Aarrestad Provan
Overlege ved Diakonhjemmet
E-post: Sella.Provan@diakonsyk.no
Styremedlem Leidulv Solnør
Fastlege ved Heiaklinikken, Lierskogen
E-post: solnoer@online.no
Styremedlem Kari Struksnes
Nordic Cluster Head and Regulatory Head Norway at GlaxoSmithKline AS
E-post: kari.x.struksnes@gsk.com
Styremedlem Nils Skjæveland
Account Manager Jinarc, Otsuka Pharma Scandinavia AB
E-post: nils.skjaeveland@otsuka.no
Styremedlem Øyvind Kongstun Arnesen
Daglig leder/CEO Ultimovacs AS
E-post: oeyvind.arnesen@ultimovacs.com