Natriumklorid Abcur

Abcur


Natriumkloridpreparat.

A12C A01 (Natriumklorid)TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg: Hver tablett inneh.: Natriumklorid 500 mg (tilsv. hhv. 8,6 mmol natrium og 8,6 mmol klorid), hjelpestoffer.


Indikasjoner

Symptomatisk, kronisk euvolemisk hyponatremi ved utilstrekkelig effekt av væskerestriksjon og/eller diuretikabehandling (f.eks. ved SIADH). Hypovolemisk hyponatremi (f.eks. ved ileostomi/jujentostomi).

Dosering

Voksne: Individuell. Justeres iht. behandlingsrespons, maks. 20 tabletter daglig fordelt på flere doser. Alvorlig hyponatremi skal behandles med i.v. væske.
Administrering: Svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nyresvikt (med oliguri/anuri). Ukompensert hjertesvikt. Generelt ødem. Dekompensert levercirrhose. Preeklampsi.

Forsiktighetsregler

Årsaken til hyponatremi skal alltid fastslås før behandling igangsettes. Natriumkloridnivået kontrolleres regelmessig for å unngå hypernatremi. Særlig forsiktighet skal utvises ved hjertesvikt, nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon, hypertensjon eller ved tilstander med natriumretensjon og hos pasienter som får behandling med kortison. Ved behandling av geriatriske og postoperative pasienter skal disse nøye overvåkes.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Effekten av visse antihypertensiver (spesielt vasodilatatorer) kan reduseres ved overdrevet saltinntak. Inntak av store mengder natrium kan hindre etablering/vedlikehold av adekvate litiumnivåer.

Graviditet, amming og fertilitet

Ingen kjent risiko ved bruk av terapeutiske doser.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvens Kvalme, oppkast
Frekvens Bivirkning
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Kvalme, oppkast

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hovedsakelig ved å opprettholde osmotisk spenning i blod og vev. Endringer i osmotisk spenning påvirker væskeflyt og diffusjon av salter i cellevev.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Natriumklorid Abcur, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 mg 100 stk. (boks)
596221
-
-
246,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.03.2019