Methenamine hippurate

EQL Pharma


Urinveisantiseptikum.

J01X X05 (Metenamin)TABLETTER 1 g: Hver tablett inneh.: Metenaminhippurat 1 g, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Voksne, ungdom og barn >6 år: Profylakse ved ukompliserte nedre urinveisinfeksjoner: Som langtidsprofylakse etter innledende behandling med egnede kjemoterapeutika ved residiverende urinveisinfeksjoner. Som langtidsbehandling til forebygging av residiverende cystitt. Som profylakse hos pasienter med innlagt kateter, urinoppsamler etc., og for å redusere forekomst av kateterblokkering. Som profylakse mot introduksjon av infeksjon i urinveier ved instrumentelle prosedyrer og asymptomatisk bakteriuri.

Dosering

Ved alkalisk pH i urin kan det være nødvendig å tilsette et surgjørende middel.
Voksne: 1 g 2 ganger daglig. Hos pasienter med kateter kan doseringen økes til 1 g 3 ganger daglig.
Barn: 6-12 år: 0,5 g 2 ganger daglig. >12 år: 1 g 2 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre- og leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner.
Administrering: Kan deles (har delestrek) eller knuses og tas med vann hvis pasienten ikke kan svelge hele tabletter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Intoleranse eller allergiske reaksjoner mot formalin. Nedsatt nyrefunksjon, alvorlig dehydrering og urinsyregikt, nedsatt leverfunksjon, metabolsk acidose, nyreinfeksjon. Skal ikke gis samtidig med sulfonamider pga. fare for krystalluri. Alkaliske midler reduserer effekten av metenamin og skal unngås. Antacida kan gi økt pH i urin og dermed redusere effekten.

Forsiktighetsregler

Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Alkaliske midler, antacida og sulfonamider, se Kontraindikasjoner. Laboratorieverdier: Avhengig av analyseprosedyre, kan metenamin påvirke bestemmelse av steroider, katekolamin og 5-hydroksyindoleddiksyre og gi feilaktige resultater.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: En moderat mengde data viser ikke tegn på misdannelser eller føto-/neonatal toksisitet. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksisitet. Hvis nødvendig kan bruk under graviditet vurderes.
Amming: Utskilles i morsmelk, men effekt på nyfødte/spedbarn som ammes forventes ikke ved terapeutiske doser.
Fertilitet: Ingen studier på human fertilitet. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. reproduksjonstoksisitet.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

8 g til 21/2 år gammelt barn ga moderat forgiftning.
Symptomer: Kvalme, oppkast, vertigo, tinnitus og metabolsk acidose kan oppstå. Irriterende effekt på urinveier med albuminuri og hematuri.
Behandling: Symptomatisk og støttende, bruk av antiemetika og drikking av store volum vann. Blæresymptomer kan behandles med inntak av store volum vann og 2-3 teskjeer med bikarbonat.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Salt av metenamin og hippursyre. I surt miljø hydrolyseres metenamin til formaldehyd, som sammen med hippursyre medierer den antibakterielle effekten i urin. Antibakteriell effekt 30 minutter etter inntak.
Absorpsjon: Raskt. Tmax 1-2 timer etter en enkeltdose.
Halveringstid: Ca. 4 timer.
Utskillelse: Ca. 80% via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Methenamine hippurate, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 g 100 stk. (boks)
493875
Blå resept
Byttegruppe
311,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.04.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.03.2020