Livostin

McNeil

Lokalt antihistamin.

ATC-nr.: S01G X02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R01A C02
Levokabastin
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 2,234904 kg
Miljørisiko: Bruk av levokabastin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Levokabastin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levokabastin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.12.2016) er utarbeidet av McNeil.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, suspensjon 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Levokabastinhydroklorid tilsv. levokabastin 0,5 mg, propylenglykol, vannfri dinatriumfosfat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, hypromellose, polysorbat 80, benzalkoniumklorid 0,15 mg, dinatriumedetat 0,15 mg, sterilt vann. pH 6-8. 1 dråpe inneholder ca. 15 μg levokabastin.


Indikasjoner

Allergisk konjunktivitt.
Reseptfri bruk: Voksne og barn >6 år: Korttidsbehandling av øyeplager ved allergi.

Dosering

Voksne og barn: 1 dråpe i hvert øye 2 ganger daglig. Kan økes til 4 ganger daglig ved behov. Behandlingen skal pågå så lenge det foreligger behov for symptomlindring.
Administrering: Okulær bruk. Flasken må ristes godt før hver bruk. Nødvendige forhåndsregler bør tas for å unngå kontaminering av flasken.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kontaktlinser: Bør ikke brukes samtidig med myke kontaktlinser pga. innhold av benzalkoniumklorid. Myke kontaktlinser bør fjernes før applisering og påsettes igjen etter minimum 15 minutter. Kan misfarge myke kontaktlinser. Bilkjøring og betjening av maskiner: Forsiktighet bør utvises ved bilkjøring eller bruk av maskiner etter applikasjon, da bivirkninger som kan påvirke synet er rapportert.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved graviditet er ikke klarlagt. Skal bare brukes ved graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming: Selv om overgang til morsmelk er liten, anbefales det at forsiktighet utvises ved administrering til ammende pga. begrensede data.
Levokabastin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Hjerte
Ukjent frekvensPalpitasjoner
Hud
Ukjent frekvensKontaktdermatitt, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon, angioødem, overfølsomhet
Nevrologiske
VanligeHodepine
Øye
VanligeReaksjoner på applikasjonsstedet (inkl. sviende følelse), tåkesyn, øyeirritasjon, øyesmerte
Mindre vanligeØyelokksødem
Svært sjeldneKløe i øyet, reaksjoner på applikasjonsstedet (inkl. rødhet)
Ukjent frekvensBlefaritt, konjunktivitt, okulær hyperemi, økt lakrimasjon, øyehevelse
FrekvensBivirkning
Vanlige
NevrologiskeHodepine
ØyeReaksjoner på applikasjonsstedet (inkl. sviende følelse), tåkesyn, øyeirritasjon, øyesmerte
Mindre vanlige
ØyeØyelokksødem
Svært sjeldne
ØyeKløe i øyet, reaksjoner på applikasjonsstedet (inkl. rødhet)
Ukjent frekvens
HjertePalpitasjoner
HudKontaktdermatitt, urticaria
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, angioødem, overfølsomhet
ØyeBlefaritt, konjunktivitt, okulær hyperemi, økt lakrimasjon, øyehevelse

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det er ikke rapportert tilfeller av overdosering. Tretthet etter utilsiktet inntak av flaskeinnholdet kan ikke ekskluderes. Ved utilsiktet inntak skal pasienten rådes til å drikke mye for å påskynde renal eliminasjon.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For levokabastin R01A C02

Egenskaper

Klassifisering: Potent, hurtigvirkende og selektiv histamin H1-antagonist.
Virkningsmekanisme: Etter topikal applikasjon i øyet oppnås en rask og langvarig (flere timer) lindring av symptomene forbundet med allergisk konjunktivitt.
Absorpsjon: Absorberes langsomt og ufullstendig fra øyet. Etter applikasjon av en 15 µg dose i øyet absorberes ca. 6 µg. Cmax nås etter ca. 6 timer. Lineær og forutsigbar farmakokinetisk plasmaprofil.
Proteinbinding: Ca. 55%.
Halveringstid: Terminal t1/2 er ca. 39-70 timer. Moderat til alvorlig nyresvikt (ClCR 10-50 ml/minutt): Etter en enkelt peroral dose på 0,5 mg økte t1/2 fra 36 til 95 timer. Total eksponering for levokabastin uttrykt som AUC økte med 56%.
Metabolisme: Hovedsakelig ved glukuronidering.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret i urin (ca. 70% av absorbert dose).

Oppbevaring og holdbarhet

Etter åpning bør innholdet brukes innen 1 måned.

Pakninger uten resept

Inntil 4 ml øyedråper er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 02.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.11.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Livostin, ØYEDRÅPER, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,5 mg/ml4 ml (flaske)
014290
Blå resept
Byttegruppe
*FSPC_ICON
3 × 4 ml (flaske)
014308
Blå resept
Byttegruppe
250,70CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.