Lenalidomide Grindeks

Grindeks (Grindeks AS)


Immunsuppressivt middel.

L04A X04 (Lenalidomid)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

KAPSLER, harde 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg og 25 mg: Hver kapsel inneh.: Lenalidomid 5 mg, resp. 10 mg, 15 mg, 20 mg og 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 mg og 20 mg: Gult jernoksid (E 172), briljantblå (E 133). 15 mg: Briljantblå (E 133).


Indikasjoner

Myelomatose:
  • Som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne med nydiagnostisert myelomatose, som har gjennomgått autolog stamcelletransplantasjon.
  • Som kombinasjonsbehandling med deksametason, eller bortezomib og deksametason, eller melfalan og prednison, til behandling av voksne med tidligere ubehandlet myelomatose, hvor transplantasjon ikke er aktuelt.
  • I kombinasjon med deksametason, til behandling av voksne med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling.
Follikulært lymfom:
  • I kombinasjon med rituksimab (anti-CD20-antistoff) for behandling av voksne med tidligere behandlet follikulært lymfom (grad 1-3a).

Dosering

Se SPC.
Administrering Det anbefales å trykke kun på den ene enden av kapselen for å ta den ut av blisterpakningen. Bør tas på samme tid på fastsatte dager. Tas med eller uten mat. Skal svelges hele, helst med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles. Skal ikke åpnes. Dersom pulver fra lenalidomid kommer i kontakt med huden, skal huden omgående vaskes grundig med såpe og vann. Dersom lenalidomid kommer i kontakt med slimhinner, skylles disse omgående med vann.

 

Pakninger, priser og refusjon

Lenalidomide Grindeks, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
5 mg 21 stk. (blister)
079282

H-resept

52 803,80 C
10 mg 21 stk. (blister)
086944

H-resept

55 970,30 C
15 mg 21 stk. (blister)
510902

H-resept

58 863,60 C
20 mg 21 stk. (blister)
161101

H-resept

63 090,00 C
25 mg 21 stk. (blister)
491907

H-resept

65 382,00 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Lenalidomide Grindeks KAPSLER, harde 5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenalidomide Grindeks KAPSLER, harde 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenalidomide Grindeks KAPSLER, harde 15 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenalidomide Grindeks KAPSLER, harde 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenalidomide Grindeks KAPSLER, harde 25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.08.2022


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Revlimid «Bristol-Myers Squibb»


Sist endret: 05.09.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)