Middel mot radioaktiv forgiftning.

V03A B21 (Kaliumjodid)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 130 mg: Hver tablett inneh.: Kaliumjodid 130 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Forebygging av effekten av radioaktivt jod på skjoldkjertelen ved tilfelle av radioaktivt nedfall.

Dosering

Skal kun tas etter anbefaling fra myndighetene. Tas umiddelbart ved eksponering for stråling (nedfall) eller rett før eksponering (ankomst av nedfallskyen). Hvis administrering forsinkes i 3-4 timer, er den beskyttende effekten mot eksponering kun ca. 50%.
Voksne og barn >12 år
1 tablett som en enkeltdose.
Barn 3-12 år
1/2 tablett som en enkeltdose.
Administrering Tygges, knuses eller svelges hele. Tas med rikelig væske.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tidligere funksjonssvikt​/​betennelse i skjoldkjertelen. Dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom). Vaskulitt i forbindelse med reduserte komplementnivåer. Myndighetene kan gi instruksjoner som avviker fra kontraindikasjonene.

Forsiktighetsregler

For best mulig effekt skal dosen tas så snart som mulig ved ankomst av nedfall. Tabletter bør derfor alltid være tilgjengelige hjemme, på arbeidsplassen og i tilfluktsrom. Ny dose skal ikke tas på egenhånd. Hvis radioaktivt nedfall skjer igjen eller varer så lenge at en ny dose er nødvendig, vil myndighetene informere om dette via radio. Hos voksne >40 år er risiko for strålingsindusert karsinom i skjoldkjertelen sannsynligvis svært liten. Risiko for jodrelaterte bivirkninger øker med alder, da skjoldkjertelsykdom øker med alder. Jodprofylakse er indisert når strålingsdosen inntatt ved innånding er stor nok til å true skjoldkjertelfunksjonen. Hjelpestoffer: Inneholder kalium, og dette skal vurderes ved nedsatt nyrefunksjon og ved kontrollert kaliumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Litium og amiodaron kan endre effekten av jod på skjoldkjertelen.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKrysser placenta. Lang prenatal eksponering kan gi struma​/​svikt i skjoldkjertelfunksjon hos nyfødte.
AmmingUtskilles i morsmelk. Bivirkninger hos spedbarn som ammes er lite sannsynlig. Ingen kjente signifikante bivirkninger hos foster​/​spedbarn etter profylaktisk enkeltdose.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Akutt overdose er sjelden skadelig. Doser opptil 9 g er brukt under kliniske omstendigheter.
SymptomerIntensiverte bivirkninger.
BehandlingDialyse.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBeskytter skjoldkjertelen ved metning med ikke-radioaktivt jod ved atomeksplosjon​/​atomulykke. Inntak av 130 mg kaliumjodid straks man blir utsatt for stråling (nedfall) eller rett før eksponering (ankomst av nedfallskyen), forhindrer 90-99% av akkumulasjon av radioaktivt jod i skjoldkjertelen. Ved forsinket administrering (3-4 timer) er beskyttende eksponeringseffekt redusert til ca. 50%. Forebyggende effekt varer i 1-2 dager.
AbsorpsjonRaskt og nesten fullstendig.
ProteinbindingIkke bundet til plasmaproteiner.
FordelingVd 0,3 liter​/​kg.
MetabolismeIkke førstepassasjemetabolisme.
Utskillelse90% utskilles i urin. Ca. 10% utskilles i svette, feces og morsmelk. Renal clearance 30-40 ml​/​minutt.

Pakninger uten resept

Pakninger på inntil 100 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Jodix, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
130 mg 10 stk. (boks)
012104

-

* F
100 stk. (boks)
012237

-

* F

SPC (preparatomtale)

Jodix TABLETTER 130 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

26.09.2018


Sist endret: 28.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)