Integrering i FarmaPro 5

Fra FarmaPro hovedvindu velges Innstillinger – Apotek – Arbeidsstasjoner – Web Det kan velges «Felleskatalogen med frames» eller «Felleskatalogen uten frames»
Dersom det velges «Felleskatalogen med frames» åpnes Felleskatalogen med rammeverk rundt teksten, slik som på www.felleskatalogen.no Felleskatalogen med frames
Dersom det velges «Felleskatalogen uten frames» åpnes nettleseren og bare den midterste rammen vises. Felleskatalogen uten frames