Imatinib Teva

Teva


Protein-tyrosinkinaseinhibitor.

L01E A01 (Imatinib)TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg og 400 mg: Hver tablett inneh.: Imatinib (som mesilat) 100 mg, resp. 400 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult, rødt og svart jernoksid (E172), titandioksid (E171).


Indikasjoner

Behandling av voksne og barn med nylig diagnostisert Philadelphiakromosom (BCR-ABL)-positiv (Ph+) kronisk myelogen leukemi (KML) i de tilfeller benmargstransplantasjon ikke vurderes som førstelinjebehandling. Behandling av voksne og barn med Ph+ KML i kronisk fase etter mislykket behandling med interferon alfa, eller i akselerert fase eller blastkrise. Behandling av voksne og barn med nylig diagnostisert Philadelphiakromosom-positiv akutt lymfoblastisk leukemi (Ph+ ALL), samtidig med kjemoterapi. Som monoterapi til behandling av voksne ved tilbakevendende eller refraktær Ph+ ALL. Behandling av voksne med myelodysplastiske/myeloproliferative sykdommer (MDS/MPD) assosiert med blodplatederivert vekstfaktor-reseptor (PDGFR) gen-rearrangering. Behandling av voksne med avansert hypereosinofilt syndrom (HES) og/eller kronisk eosinofil leukemi (KEL) med FIP1L1-PDGFRα-rearrangering. Behandling av voksne med inoperabel dermatofibrosarkom protuberans (DFSP), og ved tilbakevendende og/eller metastatisk DFSP som ikke er egnet for kirurgi. Generelt: Effekten av imatinib på utfallet av benmargstransplantasjon er ukjent. Hos voksne og barn er effekten av imatinib basert på generelle hematologiske og cytogenetiske responsrater samt progresjonsfri overlevelse ved KML, på hematologiske og cytogenetiske responsrater ved Ph+ ALL, MDS/MPD, på hematologiske responsrater ved HES/KEL og på objektive responsrater hos voksne med DFSP. Erfaring med imatinib hos pasienter med MDS/MPD assosiert med PDGFR genrearrangering er svært begrenset. Med unntak av nylig diagnostisert KML i kronisk fase foreligger det ingen kontrollerte studier som viser et klinisk fortrinn eller økt overlevelse for disse sykdommene.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Skal tas med mat (minsker risikoen for gastrointestinale irritasjoner). Svelges hele med et stort glass vann. Ved svelgeproblemer kan tablettene løses i et glass vann eller eplejuice. Nødvendig antall tabletter tilsettes passe mengde væske (ca. 50 ml for 1 tablett på 100 mg, 200 ml for 1 tablett på 400 mg), blandes og drikkes umiddelbart etter oppløsning. Tabletter 100 mg: Kan deles i like doser (delestrek). Tabletter 400 mg: Kan deles i like doser (delestrek).

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Glivec «Novartis»


 

Pakninger, priser og refusjon

Imatinib Teva, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
100 mg 60 stk. (blister)
058467
H-resept 7946,40 C
400 mg 30 stk. (blister)
533274
H-resept 15600,90 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Generisk bytte

Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytteSPC (preparatomtale)

Imatinib Teva TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg

Imatinib Teva TABLETTER, filmdrasjerte 400 mg

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.01.2021


Sist endret: 14.05.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)