Loette 28 «Pfizer» tabletter, filmdrasjerte

Disse tablettene har forskjellig utseende. Klikk på fanene nedenfor for å se de ulike variantene.

Loette 28 «Pfizer»

Merking 1:W
Merking 2:912
Form:Rund
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):5.6×2.5 mm
Offisiell farge:Rosa
Farge:Rosa
Informasjon fra legemiddelfirma:Aktive tabletter

Loette 28 «Pfizer»

Form:Rund
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):5.6×2.4 mm
Offisiell farge:Vit
Farge:Hvit
Informasjon fra legemiddelfirma:Inaktive tabletter
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.