Eliquis «Bristol-Myers Squibb» tabletter, filmdrasjerte 2,5 mg

Eliquis «Bristol-Myers Squibb»

Merking 1:893
Merking 2:2 1/2
Form:Rund
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):6.0×6.0 mm
Farge:Gul
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Eliquis «Bristol-Myers Squibb» tabletter, filmdrasjerte 5 mg

Eliquis «Bristol-Myers Squibb»

Form:Oval
Overflateform:Konveks
Mål (lengde × bredde):10.0×5.3 mm
Farge:Lyserød
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.