Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


C02D B
Hydrazinoftalazinderivater
C02D B01
Dihydralazin
C02D B01
Dihydralazin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Hydralazin, C02D B02
C02D B02
Hydralazin
C02D B02
Hydralazin
 
Toksisitet: Barn: 200 mg til 4-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 375 mg ga etter sen ventrikkeltømming moderat forgiftning.
 
Klinikk: Hypotensjon (kardilatasjon), takykardi, palpitasjoner og hudrødme. Svimmelhet og CNS-depresjon.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vasopressorer (forslagsvis noradrenalin) ved behov. Øvrig symptomatisk behandling.
C02D D
Nitroferricyanidderivater
C02D D01
Nitroprussid
C02D D01
Nitroprussid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Relativt høy toksisitet ved nyresvikt. Toksisitet som ved cyanidforgiftning (biotransformasjon). Ved terapeutisk bruk følges laktatverdiene via blodgassanalyser som tegn på ev. cyaniddannelse.
 
Klinikk: Takyfylaksi (behov for økende doser) kan være første tegn på cyanidforgiftning. Cyanidforgiftning (svimmelhet, uro, hodepine, metabolsk acidose, respirasjonshemming, CNS-depresjon og sirkulasjonskollaps). Vasodilatasjon, methemoglobinemi og trombocytopeni.
 
Behandling: Som ved cyanidforgiftning. 100% oksygen. Hydroksokobalamin er førstevalg (ikke tilfør natriumtiosulfat samtidig). Symptomatisk behandling.