Natriumtiosulfat

Preparater: Tiosulfat NAF «Apotek» inj. (natriumtiosulfat 150 mg/ml).

Bruksområde: Ved alvorlige cyanidforgiftninger dersom hydroksokobalamin ikke er tilgjengelig (hydroksokobalamin virker raskere), eller ved mindre alvorlige eksponeringer. Man kan også vurdere å gi natriumtiosulfat etter første dose hydroksokobalamin for å få forlenget behandlingseffekt.

Dosering: Voksne: Gi 80 ml (12 g natriumtiosulfat) langsomt i.v. over 5-10 minutter. 1/2 dose kan gjentas etter 1/2-1 time hvis symptomene vedvarer eller kommer tilbake. Barn: Gi redusert voksendose i forhold til barnets vekt.

Forsiktighetsregler: Ikke gi natriumtiosulfat i samme infusjonssett som hydroksokobalamin eller bland disse antidotene direkte (pga. inaktivering). Natriumtiosulfat er en effektiv cyanidantidot, men det tar tid før den virker, og pakningsstørrelsen er upraktisk.

Bivirkninger: Kvalme og brekninger.