Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


C01D A
Nitrater
C01D A
Nitrater
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Store individuelle variasjoner. Toleranseutvikling. Alkohol og andre legemidler med hypotensiv effekt potenserer effekten. Økt forgiftningsrisiko ved sublingval administrering.
 
Klinikk for gruppen: Ved lett forgiftning hodepine, svimmelhet, eksitasjon, hudrødme, kaldsvetting og hypotensjon med kompensatorisk takykardi. Ved alvorlig forgiftning uttalt hypotensjon. Kramper og koma. Ev. methemoglobinemi.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (men ta hensyn til absorpsjonstid som kan variere fra minutter til timer). Symptomatisk behandling. Ev. metylenblått ved methemoglobinemi.
C01D A02
Glyseroltrinitrat
C01D A02
Glyseroltrinitrat
 
Toksisitet: Barn: <2 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 25 mg og 60 mg ga lett til moderat og 24 mg (trolig sublingualt) ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Nitrater, C01D A
C01D A08
Isosorbiddinitrat
C01D A08
Isosorbiddinitrat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 60 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Nitrater, C01D A
C01D A14
Isosorbidmononitrat
C01D A14
Isosorbidmononitrat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg (vanlige tabletter) eller <40 mg (depot) forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Nitrater, C01D A