Metylenblått (metyltionin)

Preparater: Methylthioninium chloride Proveblue «Provepharm SAS» inj. (metyltioninklorid 5 mg/ml).

Bruksområde: Forgiftninger med methemoglobindannere (f.eks. dapson, fenazon, nitrobenzen, nitrater og nitritter) ved methemoglobinnivåer over ca. 20% (lavere grense ved hjerte/lungesykdom) og/eller ved etablerte symptomer.

Dosering: Voksne og barn: Gi 1-2 mg/kg langsomt i.v. (over ca. 5 minutter). Effekten kommer raskt. Pga. kort halveringstid er gjentatte doser ofte nødvendig (oftest etter 1-4 timer). Maks. total dose 5-7 mg/kg. Dersom dosen må gjentas mer enn én gang, gi metyltionin som kontinuerlig i.v. infusjon til methemoglobinet er eliminert. Gi 0,1 mg/kg/time initialt, ev. noe høyere dose. Lavere dose til pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Følg Met-Hb med tette kontroller, f.eks. hver 3.-4. time, og avslutt ved met-Hb på 5-10%.

Forsiktighetsregler: Bruk ikke ved methemoglobinemi som skyldes klorat eller bromat. Bruk ikke til pasienter med mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase pga. fare for metylenblåttindusert methemoglobinemi og hemolytisk anemi. Bruk med forsiktighet ved alvorlig nyresvikt. Bivirkninger: Kan gi kvalme, brekninger, smerter i mage- og brystregionen, hodepine, forvirring, feber, sterk svetting, hypertoni, åndenød og hypertensjon. Metyltionin farger urin, avføring og spytt blått.

Oppbevaring: Oppbevar metyltionin i originalemballasjen (lysømfintlig) i romtemperatur (oppløsningen skal ikke fryses eller kjøles). Til engangsbruk.

Andre opplysninger: Bruk ikke uklar eller misfarget løsning. Fortynn ikke i NaCl-oppløsning (økt risiko for utfelling). Injeksjonsoppløsningen brukes oftest ufortynnet, men kan ev. fortynnes i 50 ml glukose 50 ml/ml (5%) for å redusere lokalt ubehag (spesielt aktuelt hos barn).