Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


A07D A
Peristaltikkhemmende preparater
A07D A03
Loperamid
A07D A03
Loperamid
 
Toksisitet: Spedbarn spesielt følsomme. Barn <8 måned: > 0,1 mg/kg til sykehus. Barn 8 måned-1 år: <2 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn 1-3 år: <4 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 26 mg ga etter ventrikkeltømming ingen symptomer.
 
Klinikk: Symptomene kan komme etter flere timer. Kvalme, magesmerter og obstipasjon. Svimmelhet, forvirring, hallusinasjoner og CNS-depresjon. Ved alvorlig forgiftning økt muskeltonus, miose, respirasjonsdepresjon, apné, koma, hyperglykemi, ev. kramper og hjertepåvirkning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Nalokson ved uttalt CNS- og respirasjonsdepresjon. Gjentatte doser med nalokson er vanligvis nødvendig. Ev. respiratorbehandling. Diazepam ved kramper. Øvrig symptomatisk behandling.
A07D A06
Eluksadolin
A07D A06
Eluksadolin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Begrenset absorpsjon.
 
Klinikk og behandling: Se Loperamid, A07D A03