Oktreotid

Preparater: Sandostatin, Sandostatin LAR «Novartis» inj. (oktreotid 50 μg/ml, 100 μg/ml, 200 μg/ml).

Bruksområde: Vurder ved vedvarende hypoglykemi ved forgiftninger med perorale antidiabetika av sulfonylureatypen etter tilførsel av glukose.

Dosering: Voksne: 50 μg s.c. hver 6.-8. time ved behov. Barn: 4-5 μg/kg/dag s.c. fordelt på 4 doser.

Forsiktighetsregler: Unngå gjentatte injeksjoner på samme sted.

Bivirkninger: GI-symptomer.

Oppbevaring: Lagre i kjøleskap. Kan oppbevares 2 uker i romtemperatur. Beskytt mot lys. Holdbar i 2 uker etter anbrudd.