Lipidemulsjoner

Preparater: Intralipid «Fresenius Kabi» inf. (renset soyaolje 200 mg/ml). Andre lipidemulsjoner kan brukes.

Bruksområde: Gi lipidemulsjon under pågående hjerte-lungeredning ved hjertestans forårsaket av lokalanestetika (amider som bupivakain, lidokain og ropivakain) som ikke responderer på konvensjonell hjerte-lungeredning. Dyreforsøk og enkelte pasienttilfeller er assosiert med rask symptomlindring ved forgiftninger med lipofile substanser (særlig bupivakain) dersom lipidemulsjon tilføres i.v. Foreløpig er den kliniske erfaringen med denne typen behandling begrenset. Rasjonale for behandlingen er at lipofile medikamenter bindes til oljen slik at fri fraksjon i blodet reduseres.

Dosering: Ved hjertestans etter lokalanestesi: lipidemulsjon 200 mg/ml 1,5 ml/kg i.v. bolus over 1 minutt (100 ml/70 kg). Deretter vedlikeholdsinfusjon på 15 ml/kg/time i 20 minutter (350 ml over 20 minutter ved 70 kg). Fortsett hjerte-lungeredning etter gjeldende retningslinjer. Gjenta ev. bolus hvert 5. minutt (maks. 2 ganger ekstra). Gjenta deretter ev. vedlikeholdsinfusjonen over 10 minutter inntil oppnådd hemodynamisk stabilitet. Anbefalt maks. totaldose er 12 ml/kg (840 ml ved 70 kg).

Oppbevaring: Bruk emulsjonen umiddelbart etter anbrudd. Ev. rester kasseres.

Andre opplysninger: Kan forstyrre visse laboratoriemålinger (bl.a. bilirubin, laktatdehydrogenase, oksygenmetning og Hb).