Kalsiumglukonat

Preparater: Calcium Glukonate «Braun» inj. (10%, tilsv. kalsium 9 mg/ml eller 0,225 mmol/ml, preparatet er ikke tilgjengelig), H-F antidote gel «IPS Healthcare Worldwide» (kalsiumglukonat 25 mg/ml), Calcium-Sandoz «Sandoz» brusetabl. (kalsiumkarbonat og kalsiumlaktoglukonat tilsv. kalsium 500 mg). Søknad om godkjenningsfritak for H-F antidote gel og Calcium Glukonate.

Bruksområde: Flussyreeksponeringer (binder fritt F-). Vurder å gi kalsiumglukonat s.c., intraarterielt og/eller i.v. ved etsing med flussyre (kombiner med dermal og/eller peroral kalsiumglukonatbehandling). Vurder administrering av nebulisert kalsiumglukonatoppløsning etter inhalasjon av flussyre. Til påsmøring av hud som har vært i kontakt med flussyre (gel). Til peroral behandling og dekontaminering etter inntak av flussyre (brusetabl.). Vurder ved perorale forgiftninger med oksalater og andre fluorider.

Dosering: For dosering (parenteral bruk) ved etsing med flussyre, kontakt Giftinformasjonen. Hud (ved flussyre): Skyll først øyeblikkelig med vann, og smør så gelen på berørte hudområder. Masser den godt inn, og fortsett å massere inn mer gel til smertene forsvinner. Masser deretter i ytterligere ca. 15 minutter eller til annen behandling kan igangsettes. La gjerne et lag med kalsiumglukonatgel bli liggende på huden i 24 timer. Peroralt til voksne (ved flussyre): Gi 5-10 g kalsium (tilsv. 10-20 brusetabletter løst i vann). Forgiftning med oksalater og andre fluorider: Gi 5-10 ml langsomt i.v. (både til barn og voksne). Ved perorale forgiftninger gi også kalsiumforbindelser peroralt.

Forsiktighetsregler: Natriuminnholdet i brusetablettene er 68,5 mg (3 mmol) pr. tablett. Tidligere var natriuminnholdet betydelig høyere, men fortsatt bør natriummengden vurderes ved peroral administrering til spedbarn eller ved hjertesvikt eller hypotoni.

Bivirkninger: Kalsiumglukonat er vevsirrriterende og anbefales normalt ikke som s.c. injeksjon. Ved flussyreeksponeringer er s.c. injeksjon likevel indisert og kan være viktig behandling for å begrense flussyrens spredning i vev.

Andre opplysninger: Gel og ev. kalsiumtabletter bør finnes i beredskap på steder hvor det arbeides med flussyre. Vær oppmerksom på at flussyreetsing kan være betydelig verre dypere i vevene, enn på overflaten.