Kalsiumglubionat

Preparater: Calcium-Sandoz «Sandoz» inj. (kalsiumglubionat 137,5 mg/ml tilsv. kalsium 9 mg/ml eller 0,225 mmol/ml). Søknad om godkjenningsfritak. Pr. mai 2015 kan ikke kalsiumglubionat skaffes i Norge.

Bruksområde: Flussyreeksponeringer (binder fritt F-). Vurder å gi kalsiumglubionat s.c., intraarterielt og/eller intravenøst ved etsing med flussyre (kombiner med dermal eller peroral kalsiumglukonatbehandling). Vurder administrering av nebulisert kalsiumglubionatoppløsning etter inhalasjon av flussyre. Forgiftninger med oksalater og andre fluorider. Kalsiumglukonat er et alternativ til kalsiumglubionat (se Kalsiumglukonat).

Dosering: For dosering ved etsing med flussyre kontakt Giftinformasjonen. Voksne og barn (oksalater og andre fluorider): Gi 5-10 ml langsomt i.v. Ved perorale forgiftninger gi også kalsiumforbindelser peroralt.

Andre opplysninger: Vær oppmerksom på at flussyreetsing kan være betydelig verre dypere i vevene enn på overflaten.