Antidoter - alfabetisk oversikt, bruksområde og dosering


Giftinformasjonen har utarbeidet mer omfattende behandlingsanbefalinger for ulike agens, både legemidler, kjemikalier og andre. Ved bruk av antidoter vil det være hensiktsmessig å bruke disse anbefalingene i tillegg til informasjonen i antidotslisten (nedenfor). Kontakt Giftinformasjonen ved behov.
J