Isoprenalin

Preparater: Isoprenalin NAF «Apotek» inj. (isoprenalinsulfat 0,2 mg/ml).

Bruksområde: Vurder ved forgiftninger med betablokkere.

Dosering: Eksakt dosering er vanskelig å angi. Doseringsforslag: Fortynn 4 mg isoprenalinsulfat i 250 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml (tilsv. 16 μg isoprenalin/ml). Voksne: Start med 10 ml/time. Titrer fram til ønsket effekt.

Forsiktighetsregler: Isoprenalin kan gi vasodilatasjon ved høye doser. I slike tilfeller suppler med noradrenalin eller erstatt isoprenalinbehandlingen med adrenalin. Se ev. adrenalin og noradrenalin for dosering. Bruk med forsiktighet ved hypertensjon og hjerte- og karsykdom.

Bivirkninger: Adrenerge effekter. Hypotensjon (vasodilatasjon) og arytmier.

Oppbevaring: Oppbevar i kjøleskap (2-8°C).