Adrenalin

Preparater: Adrenalin «Takeda» inj. (adrenalintartrat tilsv. adrenalin 0,1 mg/ml (Katastrofeadrenalin) og adrenalintartrat tilsv. adrenalin 1 mg/ml).

Bruksområde: Vurder ved terapiresistent betablokkerforgiftning (ikke-selektive og selektive). Vurder ved hjertestans som følge av forgiftninger generelt.

Dosering: Eksakt dosering er vanskelig å angi. Ved terapiresistent overdose med betablokkere: Start med infusjon av adrenalin 0,05 µg/kg/minutt (oppløst i glukose 50 mg/ml eller natriumklorid 9 mg/ml), titrer deretter dosen etter effekt. Maks. dose avhenger av inntatt mengde. Skal gis via sentralt venekateter.

Forsiktighetsregler: Bruk med forsiktighet ved hypertensjon og hjerte- og karsykdom. Bør ikke brukes ved digitalisforgiftning.

Bivirkninger: Tremor, takykardi, hypertensjon og arytmier. Ev. vevsinfiltrasjon kan føre til lokal iskemi, vevsskade og sårdannelse.

Andre opplysninger: Katastrofeadrenalin (0,1 mg/ml) er spesielt egnet til i.v. eller intrakardial injeksjon og til små barn.