Fomepizol

Preparater: Fomepizole «EUSA Pharma» kons. til inf. (fomepizolsulfat 8 mg/ml tilsv. fomepizol 5 mg/ml).

Bruksområde: Forgiftninger med etylenglykol og metanol. Vurderes ved forgiftninger med glykoler og glykoletere. Fomepizol bør i de fleste tilfeller fortrekkes fremfor etanol. Velg fomepizol ved behandling av barn. Kan vurderes ved forgiftninger med 0disulfiram i kombinasjon med alkohol.

Dosering: Voksne: Startdose: 15 mg/kg. Fortynn ampullene i minimum 100-250 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml. Bruk f.eks. en 500 ml pose, fjern 250 ml av volumet og tilsett fomepizolampullene til restvolumet. Siden preparatet har lav konsentrasjon, er det nødvendig med mange ampuller for å få riktig dose. Gi som langsom infusjon over 30-45 minutter. Gi deretter 10 mg/kg hver 12. time 4 ganger (over 48 timer). Ved behov gi videre 15 mg/kg hver 12. time. Ved dialyse gi en startdose på 15 mg/kg, gi deretter kontinuerlig infusjon med 1 mg/kg/time så lenge dialysen varer. Fomepizol kan også gis peroralt i samme dosering som ved i.v. infusjon (men vond smak). Barn: Samme dose/kg som for voksne.

Bivirkninger: Hodepine, kvalme, svimmelhet, sirkulasjonspåvirkning og ev. inflammasjon og smerte på infusjonsstedet.

Oppbevaring: Beskytt mot lys. Holdbar i 24 timer ved 2-8°C etter fortynning.

Andre opplysninger: Bruk kun klare, fargeløse oppløsninger uten synlige partikler. Fomepizol er førstevalg ved behov for antidot, også hos gravide/ammende. Det finnes ikke konkluderende data om trygghet ved bruk av fomepizol under svangerskap og amming. Likevel vil nytteverdien for mor og barn oppveie den ukjente risiko for barnet når det er indikasjon for bruk. Ammende bør ikke amme så lenge kvinnen har toksiske alkoholer i blodet. Etanol kan benyttes som antidot hos gravide/ammende dersom fomepizol ikke er tilgjengelig.