Andre forgiftningsagens - alfabetisk oversikt


Nedenfor følger omtale av aktuelle forgiftninger som ikke skyldes legemidler. Kontakt Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) ved behov eller se www.helsebiblioteket.no/forgiftninger for mer utfyllende behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen.