Legemiddelfirmaer

Nordic Group

Nordic Group B.V., Nederland


Repr. Nordic Drugs AB

Postboks 30035

SE-200 61 Limhamn

Sverige

Telefon: 00 46 40 36 66 00

Telefaks: 00 46 40 36 66 01

www.nordicdrugs.se

Preparater:

Mifegyne