Ciprofloxacin

Actavis

Bredspektret antibiotikum, fluorokinolon.

ATC-nr.: J01M A02

  
  Står ikke på WADAs dopinglisteTABLETTER, filmdrasjerte 250 mg og 500 mg: Hver tablett inneh.: Ciprofloksacinhydroklorid 250 mg, resp. 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff. Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Før behandling påbegynnes skal det legges spesiell vekt på tilgjengelig informasjon om resistens mot ciprofloksacin og tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibiotika. Til behandling av følgende infeksjoner: Voksne: Nedre luftveisinfeksjoner forårsaket av gramnegative bakterier (forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom, bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasi, samt pneumoni). Kronisk suppurativ otitis media. Akutt forverring av kronisk sinusitt, spesielt hvis forårsaket av gramnegative bakterier. Urinveisinfeksjoner. Gonokokkuretritt og cervisitt. Epididymo-orkitt, inkl. tilfeller forårsaket av Neisseria gonorrhoeae. Inflammatoriske forandringer i bekkenet, inkl. tilfeller forårsaket av Neisseria gonorrhoeae. Dersom Neisseria gonorrhoeae mistenkes eller er kjent for å ha forårsaket ovennevnte genitale infeksjoner, er det spesielt viktig å innhente lokal informasjon om forekomst av resistens mot ciprofloksacin og bekrefte følsomheten ved laboratorietesting. Gastrointestinale infeksjoner (f.eks. turistdiaré), intraabdominale infeksjoner, infeksjoner i hud og bløtvev forårsaket av gramnegative bakterier, malign ekstern otitt, infeksjoner i skjelett og ledd, behandling og profylakse av infeksjoner ved nøytropeni, profylakse ved invasive infeksjoner forårsaket av Neisseria meningitidis, inhalasjonsanthrax (posteksponeringsprofylakse og kurativ behandling). Barn og ungdom: Bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose forårsaket av Pseudomonas aeruginosa, komplisert urinveisinfeksjon og pyelonefritt, inhalasjonsanthrax (posteksponeringsprofylakse og kurativ behandling). Ciprofloksacin kan også brukes til å behandle alvorlige infeksjoner hos barn og ungdom når dette vurderes som nødvendig. Behandling skal bare initieres av lege med erfaring i behandling av cystisk fibrose og/eller alvorlige infeksjoner hos barn og ungdom.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Bør tas til samme tid hver dag. Svelges med rikelig væske. Kan tas med eller uten mat, men skal ikke tas med kun melkeprodukter eller mineralanriket fruktjuice (f.eks. tilsatt kalsium). Virkestoffet absorberes raskere på tom mage. Skal ikke tygges pga. vond smak. Kan deles (delestrek).

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Ciproxin «Bayer AG»


Sist endret: 02.06.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

09.10.2014

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Ciprofloxacin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
250 mg10 stk. (blister)
011624
Blå resept
Byttegruppe
85,00 (trinnpris 64,70)CSPC_ICON
20 stk. (blister)
011640
Blå resept
Byttegruppe
133,70 (trinnpris 101,30)CSPC_ICON
100 stk. (blister)
011648
Blå resept
Byttegruppe
523,60 (trinnpris 362,70)CSPC_ICON
500 mg10 stk. (blister)
011657
Blå resept
Byttegruppe
109,70 (trinnpris 89,00)CSPC_ICON
20 stk. (blister)
011673
Blå resept
Byttegruppe
183,00 (trinnpris 150,90)CSPC_ICON
100 stk. (blister)
011679
Blå resept
Byttegruppe
770,20 (trinnpris 610,80)CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

ekstern otitt: Betennelse i ytre øregang, inkl. øregangen, ørebrusken og trommehinnen.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon: Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inhalasjonsanthrax (inhalasjonsmiltbrann, lungeanthrax, lungemiltbrann): Bakteriell infeksjon som skyldes bakterien Sacillus anthracis. Mennesker smittes hovedsakelig gjennom direkte kontakt med kontaminert ben, hud, hår/ull eller kjøtt fra dyr. Luftbåren smitte gir i første omgang inhalasjonsmiltbrann. Miltbrannsbakterier har vært produsert med tanke på biologisk krigføring.

intraabdominal infeksjon: Infeksjon i bukhulen. Bukhulen består av organer som magesekk, tolvfingertarm, tynntarm, tykktarm, lever, milt, bukspyttkjertel, nyrer, urinveier og urinblære.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

neisseria meningitidis (meningokokker): Gramnegativ bakterie som kun finnes hos mennesker. Neisseria meningitidis er årsak til meningokokksykdom.

nøytropeni: Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

otitis media (mellomørebetennelse): Infeksjon i mellomørets slimhinner. Øreverk.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.