Cinacalcet Stada

STADA (STADA Nordic ApS)


Antiparathyreoideamiddel, kalsimimetikum.

H05B X01 (Cinacalcet)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg, 60 mg og 90 mg: Hver tablett inneh.: Cinacalcethydroklorid 30 mg, resp. 60 mg og 90 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), indigokarmin (E 132) og titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Sekundær hyperparatyreoidisme:
  • Voksne: Behandling av sekundær hyperparatyreoidisme (HPT) hos pasienter med terminal nyresvikt (ESRD) ved opprettholdt dialyseterapi.
  • Barn og ungdom: Behandling av sekundær hyperparatyreoidisme (HPT) hos barn ≥3 år med ESRD ved opprettholdt dialyseterapi hvor sekundær HPT ikke kontrolleres på adekvat måte med standardbehandling.
Generelt: Preparatet kan brukes som del av en behandling som inkluderer fosfatbindere og/eller vitamin D-steroler, etter behov.
Kreft i biskjoldbruskkjertelen og primær hyperparatyreoidisme:
  • Voksne: Reduksjon av hyperkalsemi hos voksne med kreft i biskjoldkjertelen. Reduksjon av hyperkalsemi hos voksne med primær HPT med indikasjon for paratyreoidektomi basert på serumkalsium-nivåer (definert etter gjeldende retningslinjer for behandling), men hvor paratyreoidektomi ikke er klinisk relevant eller er kontraindisert.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Kronisk nyresykdom inkl. anemi

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Se SPC.
Administrering Det anbefales å ta preparatet sammen med mat eller kort tid etter et måltid, da dette øker biotilgjengeligheten. Skal svelges hele, og skal ikke tygges, knuses eller deles (tabletter 60 mg har delestrek, men skal ikke deles).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Cinacalcet Stada, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
30 mg 28 stk. (endose)
094828
H-resept 2 094,10 C
60 mg 28 stk. (endose)
173696
H-resept 3 843,90 C
90 mg 28 stk. (endose)
468655
H-resept 5 659,70 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Cinacalcet Stada TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Cinacalcet Stada TABLETTER, filmdrasjerte 60 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Cinacalcet Stada TABLETTER, filmdrasjerte 90 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.11.2021


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Mimpara «Amgen»


Sist endret: 28.02.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)