Bruk av inhalatorer


Quick-Guide inhalasjonspreparater (allmennleger)

Quick-Guide inhalasjonspreparater (sykehusleger)


Instruksjonsfilm for bruk av inhalasjonsaerosol med suspensjon

Instruksjonsfilm for bruk av inhalasjonsaerosol med suspensjon

Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.