Bosentan Accord

Accord


Endotelinreseptorantagonist.

C02K X01 (Bosentan)TABLETTER, filmdrasjerte 62,5 mg og 125 mg: Hver tablett inneh.: Bosentanmonohydrat tilsv. bosentan 62,5 mg, resp. 125 mg. Fargestoff: Jernoksider (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) for å forbedre treningskapasiteten og symptomer hos pasienter med WHO funksjonsklasse III. Effekt er vist ved primær (idiopatisk og arvelig) PAH, PAH sekundært til skleroderma uten signifikant interstitiell lungesykdom og PAH forbundet med medfødte systemisk-til-lunge-shunter og Eisenmengers fysiologi. Noen forbedringer er også påvist hos pasienter med PAH WHO funksjonsklasse II. Også indisert for å minske antall nye digitale sår hos pasienter med systemisk sklerose og aktive digitale sår.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges med vann.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Tracleer «Janssen»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Bosentan Accord, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
62,5 mg 56 stk. (blister)
119568
H-resept
Byttegruppe
15310,20 C
125 mg 56 stk. (blister)
415941
H-resept
Byttegruppe
15310,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.10.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.02.2021