Sentralt virkende sympatomimetikum.

N06B A12 (Lisdeksamfetamin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

KAPSLER, harde 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg og 70 mg: Hver kapsel inneh.: Lisdeksamfetamindimesilat 20 mg, resp. 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg og 70 mg tilsv. deksamfetamin 5,9 mg, resp. 8,9 mg, 11,9 mg, 14,8 mg, 17,8 mg og 20,8 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171), skjellakk, svart jernoksid (E 172). 20 mg: Gult jernoksid (E 172). 30 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172). 40 mg: Gult jernoksid (E 172), indigokarmin (E 132). 50 mg og 60 mg: Indigokarmin (E 132). 70 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), indigokarmin (E 132).


Indikasjoner

Som del av et omfattende behandlingsprogram hos barn ≥6 år med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD, attention deficit/hyperactivity disorder) når respons på tidligere metylfenidatbehandling ikke anses som klinisk tilstrekkelig. Behandlingen skal gjøres under tilsyn av spesialist innen atferdsforstyrrelser hos barn og/eller ungdom. Diagnosen skal stilles iht. DSM-kriteriene eller retningslinjene i ICD, og bør være basert på fullstendig anamnese og evaluering av pasienten. Diagnosen kan ikke stilles bare på grunnlag av ett eller flere symptomer. Den spesifikke etiologien til dette syndromet er ukjent, og det finnes ingen enkeltstående diagnostisk test. For å kunne stille en adekvat diagnose, må det brukes medisinske og spesialiserte psykologiske, pedagogiske og sosiale ressurser. Et omfattende behandlingsprogram omfatter vanligvis psykologiske, pedagogiske og sosiale tiltak, i tillegg til farmakoterapi. Målet er å stabilisere barn med et atferdssyndrom som kjennetegnes ved symptomer som kan omfatte en kronisk sykdomshistorie med konsentrasjonssvikt, distraherbarhet, følelsesmessig ustabilitet, impulsivitet, moderat til alvorlig hyperaktivitet, mindre nevrologiske tegn og EEG-avvik. Evne til læring kan være svekket, men ikke nødvendigvis. Ikke indisert hos alle barn med ADHD, og en avgjørelse om bruk av legemidlet må være basert på en svært grundig vurdering av symptomenes alvorlighetsgrad og kronisitet i sammenheng med barnets alder og potensial for misbruk, feil bruk eller avvikende bruk. Riktig tilrettelegging av opplæring er essensielt, og psykososial intervensjon er vanligvis nødvendig. Bør alltid brukes på denne måten iht. godkjent indikasjon.

Dosering

Se SPC.
Administrering Ettermiddagsdoser bør unngås pga. fare for søvnløshet. Tas med eller uten mat. Svelges hele eller åpnes og innholdet blandes med myk mat som yoghurt eller i et glass vann/appelsinjuice. En skje kan brukes til å bryte opp ev. komprimert pulver i den myke maten eller væsken. Skal røres om til det er helt dispergert. Hele blandingen av myk mat eller væske skal inntas omgående og skal ikke oppbevares. Virkestoffet oppløses helt, men en film med inaktive innholdsstoffer kan være igjen i glasset/beholderen etter at innholdet er inntatt. Pasienten skal ikke ta <1 kapsel pr. dag, og en kapsel skal ikke deles i flere doser.

 

Pakninger, priser og refusjon

Balidax, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
20 mg 30 stk. (boks)
481347

Blå resept

825,30 A
30 mg 30 stk. (boks)
509833

Blå resept

871,30 A
40 mg 30 stk. (boks)
527573

Blå resept

919,50 A
50 mg 30 stk. (boks)
426647

Blå resept

972,50 A
60 mg 30 stk. (boks)
550371

Blå resept

1 035,20 A
70 mg 30 stk. (boks)
467239

Blå resept

1 080,20 A

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Individuell refusjon

Lisdeksamfetamin
Legemidler: Balidax kapsler, Elvanse kapsel
Indikasjon: Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD og ADD) hos voksne.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Balidax KAPSLER, harde 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Balidax KAPSLER, harde 30 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Balidax KAPSLER, harde 40 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Balidax KAPSLER, harde 50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Balidax KAPSLER, harde 60 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Balidax KAPSLER, harde 70 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.02.2023


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Elvanse «Takeda»


Sist endret: 02.05.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)