Antikolinergikum.

A03B A01 (Atropin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Atropinsulfat 1 mg, saltsyre, natriumklorid, sterilt vann.


Indikasjoner

Spasmer i mage-tarmkanal. Preoperativ medikasjon. Bradykardi (vagusindusert). Forgiftninger med kolinesterasehemmere.

Dosering

Individuell.
Spasmer i glatt muskulatur
Voksne: 0,3-1,2 mg s.c. inntil 4 ganger i døgnet.
Bradykardi
Voksne: 0,4-1 mg langsomt i.v., kan om nødvendig gjentas etter 1-2 timer.
Forgiftninger med kolinesterasehemmere
Voksne: 2 mg langsomt i.v., kan gjentas etter 5 minutter og senere hvert 10.-15. minutt etter behov inntil tegn på atropinisering.
Preoperativ medikasjon
Gis i.m. eller s.c. 1/2-1 time før anestesi. Voksne: 0,6 mg. Barn: Spedbarn <5 kg: 0,01-0,02 mg/kg, dosering bør justeres iht. respons og toleranse. 0-4 måneder (≥5 kg): 0,1 mg. 4-12 måneder: 0,2 mg. 1-3 år: 0,3 mg. 3-14 år: 0,4 mg.
Spesielle pasientgrupper
  • Eldre: Dosereduksjon kan være nødvendig pga. mulige kardiovaskulære og sentralnervøse bivirkninger.
Administrering Gis i.v., i.m. eller s.c., avhengig av indikasjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trangvinkelglaukom. Myasthenia gravis (med mindre atropin gis for å redusere uønskede muskarinerge effekter av antikolinesterase). Obstruktiv sykdom i mage-tarmkanalen. Obstruktiv uropati, inkl. blæretømmingsobstruksjon pga. prostatahypertrofi. Tyreotoksikose. Kontraindikasjoner gjelder ikke ved bruk av atropin i livstruende situasjoner (f.eks. ved asystole, intoksikasjoner).

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved takyarytmier, kongestiv hjertesvikt eller koronar hjertesykdom, ettersom atropin blokkerer vagal inhibering av sinusknuten. Brukes med forsiktighet ved relativ pylorusstenose eller hos pasienter som har gjennomgått ileostomi eller kolostomi. Forsiktighet ved lever- eller nyresykdom, høy kroppstemperatur eller feber, autonom nevropati og lungesykdom. Forsiktighet ved Downs syndrom pga. økt følsomhet for noen av virkningene. Barn: Brukes med forsiktighet hos barn og nyfødte, ettersom de er mer utsatte/sensitive for bivirkningene. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner hvis synsforstyrrelser oppstår.

Interaksjoner

Effekten kan forsterkes ved samtidig bruk av andre legemidler med antikolinerg effekt, f.eks. spasmolytika, antiparkinsonmidler, antihistaminer, fentiaziner, verapamil, antiarytmika, antiemetika og TCA. Gjensidig opphevet effekt kan oppstå ved samtidig bruk av metoklopramid. Fenylefrin gir vasokonstriksjon og dermed blodtrykksøkning. Blokkering av kolinerg respons pga. samtidig bruk av atropin kan gi ukontrollert hypertensjon.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetFordeler ved behandlingen under graviditet bør veies mot potensiell risiko ved behandling.
AmmingGår over i morsmelk i mengder som gir risiko for påvirkning av barnet. Bør derfor ikke brukes ved amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBlokkerer kompetitivt kolinerge reseptorer.
FordelingRaskt i hele kroppen.
HalveringstidCa. 4 timer.
MetabolismeDelvis i lever.
UtskillelseVia nyrene, 20-50% uforandret, resten som metabolitter.

 

Pakninger, priser og refusjon

Atropin, INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
1 mg/ml 10 × 1 ml (amp.)
006551

-

422,70 C

SPC (preparatomtale)

Atropin INJEKSJONSVÆSKE 1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.03.2020


Sist endret: 31.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)