Atropin

Takeda


Antikolinergikum.

A03B A01 (Atropin)INJEKSJONSVÆSKE 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Atropinsulfat 1 mg, saltsyre, natriumklorid, sterilt vann.


Indikasjoner

Spasmer i mage-tarmkanal. Preoperativ medikasjon. Bradykardi (vagusindusert). Forgiftninger med kolinesterasehemmere.

Dosering

Individuell.
Spasmer i glatt muskulatur: Voksne: 0,3-1,2 mg s.c. inntil 4 ganger i døgnet.
Bradykardi: Voksne: 0,4-1 mg langsomt i.v., kan om nødvendig gjentas etter 1-2 timer.
Forgiftninger med kolinesterasehemmere: Voksne: 2 mg langsomt i.v., kan gjentas etter 5 minutter og senere hvert 10.-15. minutt etter behov inntil tegn på atropinisering.
Preoperativ medikasjon: Gis i.m. eller s.c. 1/2-1 time før anestesi. Voksne: 0,6 mg. Barn: Spedbarn <5 kg: 0,01-0,02 mg/kg, dosering bør justeres iht. respons og toleranse. 0-4 måneder (≥5 kg): 0,1 mg. 4-12 måneder: 0,2 mg. 1-3 år: 0,3 mg. 3-14 år: 0,4 mg.
Spesielle pasientgrupper: Eldre: Dosereduksjon kan være nødvendig pga. mulige kardiovaskulære og sentralnervøse bivirkninger.
Administrering: Gis i.v., i.m. eller s.c., avhengig av indikasjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trangvinkelglaukom. Myasthenia gravis (med mindre atropin gis for å redusere uønskede muskarinerge effekter av antikolinesterase). Obstruktiv sykdom i mage-tarmkanalen. Obstruktiv uropati, inkl. blæretømmingsobstruksjon pga. prostatahypertrofi. Tyreotoksikose. Kontraindikasjoner gjelder ikke ved bruk av atropin i livstruende situasjoner (f.eks. ved asystole, intoksikasjoner).

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved takyarytmier, kongestiv hjertesvikt eller koronar hjertesykdom, ettersom atropin blokkerer vagal inhibering av sinusknuten. Brukes med forsiktighet ved relativ pylorusstenose eller hos pasienter som har gjennomgått ileostomi eller kolostomi. Forsiktighet ved lever- eller nyresykdom, høy kroppstemperatur eller feber, autonom nevropati og lungesykdom. Forsiktighet ved Downs syndrom pga. økt følsomhet for noen av virkningene. Barn: Brukes med forsiktighet hos barn og nyfødte, ettersom de er mer utsatte/sensitive for bivirkningene. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner hvis synsforstyrrelser oppstår.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Effekten kan forsterkes ved samtidig bruk av andre legemidler med antikolinerg effekt, f.eks. spasmolytika, antiparkinsonmidler, antihistaminer, fentiaziner, verapamil, antiarytmika, antiemetika og TCA. Gjensidig opphevet effekt kan oppstå ved samtidig bruk av metoklopramid. Fenylefrin gir vasokonstriksjon og dermed blodtrykksøkning. Blokkering av kolinerg respons pga. samtidig bruk av atropin kan gi ukontrollert hypertensjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Fordeler ved behandlingen under graviditet bør veies mot potensiell risiko ved behandling.
Amming: Går over i morsmelk i mengder som gir risiko for påvirkning av barnet. Bør derfor ikke brukes ved amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Forstoppelse, refluks, tørste
Vanlige Munntørrhet
Hjerte
Vanlige Arytmi, økt hjerterytme
Ukjent frekvens Angina pectoris, atrieflimmer, hypertensiv krise, ventrikkelflimmer
Hud
Svært vanlige Tørr hud
Immunsystemet
Sjeldne Allergisk reaksjon
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon
Kar
Svært vanlige Rødme
Vanlige Hypertermi
Luftveier
Svært vanlige Redusert bronkialsekresjon
Nevrologiske
Ukjent frekvens Krampeanfall, nedsatt korttidshukommelse, sedasjon, svimmelhet
Nyre/urinveier
Vanlige Vannlatingsbesvær
Ukjent frekvens Urinretensjon
Psykiske
Vanlige Agitasjon, forvirring, hallusinasjoner (ved høye doser)
Ukjent frekvens Psykose
Øye
Svært vanlige Synsforstyrrelse (mydriasis, akkommodasjonsparese, diplopi, fotofobi)
Ukjent frekvens Økt intraokulært trykk og akutt glaukom hos pasienter med trangvinkelglaukom
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Forstoppelse, refluks, tørste
Hud Tørr hud
Kar Rødme
Luftveier Redusert bronkialsekresjon
Øye Synsforstyrrelse (mydriasis, akkommodasjonsparese, diplopi, fotofobi)
Vanlige
Gastrointestinale Munntørrhet
Hjerte Arytmi, økt hjerterytme
Kar Hypertermi
Nyre/urinveier Vannlatingsbesvær
Psykiske Agitasjon, forvirring, hallusinasjoner (ved høye doser)
Sjeldne
Immunsystemet Allergisk reaksjon
Ukjent frekvens
Hjerte Angina pectoris, atrieflimmer, hypertensiv krise, ventrikkelflimmer
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Nevrologiske Krampeanfall, nedsatt korttidshukommelse, sedasjon, svimmelhet
Nyre/urinveier Urinretensjon
Psykiske Psykose
Øye Økt intraokulært trykk og akutt glaukom hos pasienter med trangvinkelglaukom

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Blokkerer kompetitivt kolinerge reseptorer.
Fordeling: Raskt i hele kroppen.
Halveringstid: Ca. 4 timer.
Metabolisme: Delvis i lever.
Utskillelse: Via nyrene, 20-50% uforandret, resten som metabolitter.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Atropin, INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 mg/ml 10 × 1 ml (amp.)
006551
-
-
271,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 31.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.03.2020