Atropin

Takeda


Antikolinergikum.

A03B A01 (Atropin)INJEKSJONSVÆSKE 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Atropinsulfat 1 mg, saltsyre, natriumklorid, sterilt vann.


Indikasjoner

Spasmer i mage-tarmkanal. Preoperativ medikasjon. Bradykardi (vagusindusert). Forgiftninger med kolinesterasehemmere.

Dosering

Individuell.
Spasmer i glatt muskulatur: Voksne: 0,3-1,2 mg s.c. inntil 4 ganger i døgnet.
Bradykardi: Voksne: 0,4-1 mg langsomt i.v., kan om nødvendig gjentas etter 1-2 timer.
Forgiftninger med kolinesterasehemmere: Voksne: 2 mg langsomt i.v., kan gjentas etter 5 minutter og senere hvert 10.-15. minutt etter behov inntil tegn på atropinisering.
Preoperativ medikasjon: Gis i.m. eller s.c. 1/2-1 time før anestesi. Voksne: 0,6 mg. Barn: Spedbarn <5 kg: 0,01-0,02 mg/kg, dosering bør justeres iht. respons og toleranse. 0-4 måneder (≥5 kg): 0,1 mg. 4-12 måneder: 0,2 mg. 1-3 år: 0,3 mg. 3-14 år: 0,4 mg.
Spesielle pasientgrupper: Eldre: Dosereduksjon kan være nødvendig pga. mulige kardiovaskulære og sentralnervøse bivirkninger.
Administrering: Gis i.v., i.m. eller s.c., avhengig av indikasjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trangvinkelglaukom. Myasthenia gravis (med mindre atropin gis for å redusere uønskede muskarinerge effekter av antikolinesterase). Obstruktiv sykdom i mage-tarmkanalen. Obstruktiv uropati, inkl. blæretømmingsobstruksjon pga. prostatahypertrofi. Tyreotoksikose. Kontraindikasjoner gjelder ikke ved bruk av atropin i livstruende situasjoner (f.eks. ved asystole, intoksikasjoner).

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved takyarytmier, kongestiv hjertesvikt eller koronar hjertesykdom, ettersom atropin blokkerer vagal inhibering av sinusknuten. Brukes med forsiktighet ved relativ pylorusstenose eller hos pasienter som har gjennomgått ileostomi eller kolostomi. Forsiktighet ved lever- eller nyresykdom, høy kroppstemperatur eller feber, autonom nevropati og lungesykdom. Forsiktighet ved Downs syndrom pga. økt følsomhet for noen av virkningene. Barn: Brukes med forsiktighet hos barn og nyfødte, ettersom de er mer utsatte/sensitive for bivirkningene. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner hvis synsforstyrrelser oppstår.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Effekten kan forsterkes ved samtidig bruk av andre legemidler med antikolinerg effekt, f.eks. spasmolytika, antiparkinsonmidler, antihistaminer, fentiaziner, verapamil, antiarytmika, antiemetika og TCA. Gjensidig opphevet effekt kan oppstå ved samtidig bruk av metoklopramid. Fenylefrin gir vasokonstriksjon og dermed blodtrykksøkning. Blokkering av kolinerg respons pga. samtidig bruk av atropin kan gi ukontrollert hypertensjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Fordeler ved behandlingen under graviditet bør veies mot potensiell risiko ved behandling.
Amming: Går over i morsmelk i mengder som gir risiko for påvirkning av barnet. Bør derfor ikke brukes ved amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeForstoppelse, refluks, tørste
VanligeMunntørrhet
Hjerte
VanligeArytmi, økt hjerterytme
Ukjent frekvensAngina pectoris, atrieflimmer, hypertensiv krise, ventrikkelflimmer
Hud
Svært vanligeTørr hud
Immunsystemet
SjeldneAllergisk reaksjon
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon
Kar
Svært vanligeRødme
VanligeHypertermi
Luftveier
Svært vanligeRedusert bronkialsekresjon
Nevrologiske
Ukjent frekvensKrampeanfall, nedsatt korttidshukommelse, sedasjon, svimmelhet
Nyre/urinveier
VanligeVannlatingsbesvær
Ukjent frekvensUrinretensjon
Psykiske
VanligeAgitasjon, forvirring, hallusinasjoner (ved høye doser)
Ukjent frekvensPsykose
Øye
Svært vanligeSynsforstyrrelse (mydriasis, akkommodasjonsparese, diplopi, fotofobi)
Ukjent frekvensØkt intraokulært trykk og akutt glaukom hos pasienter med trangvinkelglaukom
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleForstoppelse, refluks, tørste
HudTørr hud
KarRødme
LuftveierRedusert bronkialsekresjon
ØyeSynsforstyrrelse (mydriasis, akkommodasjonsparese, diplopi, fotofobi)
Vanlige
GastrointestinaleMunntørrhet
HjerteArytmi, økt hjerterytme
KarHypertermi
Nyre/urinveierVannlatingsbesvær
PsykiskeAgitasjon, forvirring, hallusinasjoner (ved høye doser)
Sjeldne
ImmunsystemetAllergisk reaksjon
Ukjent frekvens
HjerteAngina pectoris, atrieflimmer, hypertensiv krise, ventrikkelflimmer
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
NevrologiskeKrampeanfall, nedsatt korttidshukommelse, sedasjon, svimmelhet
Nyre/urinveierUrinretensjon
PsykiskePsykose
ØyeØkt intraokulært trykk og akutt glaukom hos pasienter med trangvinkelglaukom

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Blokkerer kompetitivt kolinerge reseptorer.
Fordeling: Raskt i hele kroppen.
Halveringstid: Ca. 4 timer.
Metabolisme: Delvis i lever.
Utskillelse: Via nyrene, 20-50% uforandret, resten som metabolitter.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Atropin, INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml10 × 1 ml (amp.)
006551
-
-
271,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 31.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.03.2020