Atorvastatin Xiromed

Medical Valley


Lipidmodifiserende middel.

C10A A05 (Atorvastatin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 20 mg, 40 mg og 80 mg: Hver tablett inneh.: Atorvastatinkalsiumtrihydrat tilsv. atorvastatin 10 mg, resp. 20 mg, 40 mg og 80 mg. Se for øvrig SPC.


Indikasjoner

  • Hyperkolesterolemi: Som et tillegg til diett for å redusere forhøyet totalkolesterol (total-C), LDL-kolesterol (LDL-C), apolipoprotein B og triglyserider hos voksne, ungdom og barn >10 år med primær hyperkolesterolemi, inkl. familiær hyperkolesterolemi (heterozygot variant) eller kombinert (blandet) hyperlipidemi (tilsvarende type IIa og IIb i Fredricksons klassifisering) når respons på diett og andre ikke-farmakologiske tiltak er utilstrekkelig. Preparatet er også indisert for å redusere total-C og LDL-C hos voksne med homozygot familiær hyperkolesterolemi som et tillegg til andre lipidsenkende behandlinger (f.eks. LDL-aferese) eller hvis slike behandlinger er utilgjengelige.
  • Forebygging av kardiovaskulær sykdom: Forebygging av kardiovaskulære hendelser hos voksne som er vurdert å ha høy risiko for en første kardiovaskulær hendelse, som et tillegg til korrigering av andre risikofaktorer.

Dosering

Se SPC.
Administrering Til oral bruk. Hele dosen kan tas på en gang når som helst på dagen, men bør tas til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Samtidig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice bør unngås. Svelges hele med vann. Delestreken er kun ment for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Atorvastatin Xiromed, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 mg 28 stk. (blister)
121695

Blå resept

87,80 (trinnpris 55,40) C
98 stk. (blister)
536385

Blå resept

216,50 (trinnpris 81,30) C
105 stk, (boks)
589379

Blå resept

229,40 (trinnpris 84,50) C
20 mg 28 stk. (blister)
121494

Blå resept

110,20 (trinnpris 55,90) C
98 stk. (blister)
493896

Blå resept

295,10 (trinnpris 105,20) C
105 stk. (boks)
399997

Blå resept

313,60 (trinnpris 110,10) C
40 mg 28 stk. (blister)
176711

Blå resept

138,10 (trinnpris 58,60) C
98 stk. (blister)
421434

Blå resept

392,80 (trinnpris 114,70) C
105 stk. (boks)
146827

Blå resept

418,30 (trinnpris 120,30) C
80 mg 98 stk. (blister)
479127

Blå resept

738,60 (trinnpris 167,10) C
105 stk. (boks)
595176

Blå resept

788,70 (trinnpris 176,40) C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Atorvastatin Xiromed TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Atorvastatin Xiromed TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Atorvastatin Xiromed TABLETTER, filmdrasjerte 40 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Atorvastatin Xiromed TABLETTER, filmdrasjerte 80 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.01.2022


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Lipitor «Upjohn EESV»


Sist endret: 04.07.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)