ATC-register

VVARIA
V10Radiofarmaka til terapeutisk bruk
V10XAndre radiofarmaka til terapeutisk bruk
V10X XDiverse radiofarmaka til terapeutisk bruk
V10X X02Ibritumomabtiuksetan
Zevalin Spectrum Pharmaceuticals preparasjonssett til radioaktive legemidler
V10X X03Radium-223-diklorid
Xofigo Bayer AG inj.