ATC-register

RRESPIRASJONSORGANER
R03Midler ved obstruktiv lungesykdom
R03CAdrenergika, midler til systemisk bruk
R03C AAlfa- og betaagonister
R03C A02Efedrin
Efedrin NAF Apotek tabl.*
Efedrin NAF mikstur Apotek mikst.*
R03C CSelektive beta2-agonister
R03C C03Terbutalin
Bricanyl AstraZeneca inj.