Apotekpreparater (NAF)T

Thyroid NAF tab 120 mg «Apotek»

Apotekfremstilt legemiddel

Thyroid NAF tab 30 mg «Apotek»

Apotekfremstilt legemiddel

Thyroid NAF tab 60 mg «Apotek»

Apotekfremstilt legemiddel

Tiamin NAF tab 150 mg «Apotek»

Apotekfremstilt legemiddel

Tiamin NAF tab 3 mg «Apotek»

Apotekfremstilt legemiddel

Tiosulfat NAF inj væske 150 mg/ml «Apotek»

Apotekfremstilt legemiddel


Oversikten inneholder preparater merket «Apotek» i ATC-registeret. Preparatene har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og sikkerhet, kvalitet og effekt er ikke vurdert av Legemiddelverket. Forskriver har derfor et særlig ansvar for å sette seg inn i preparatet og bruken av det, før forskrivning til pasient.


www.apotek.no/om-oss/datterselskaper/serviceproduksjon finnes ytterligere opplysninger. Serviceproduksjon AS er produkteier og kan kontaktes ved spørsmål om preparatene.


Aktuelle adresser


Serviceproduksjon AS

Postboks 5070 Majorstuen

0301 Oslo

Telefon: 21 62 02 00

E-post: serviceproduksjon@apotek.no


Kragerø Tablettproduksjon AS (tabletter/pulver)

Postboks 202

3791 Kragerø

Telefon: 400 02 155

E-post: post@kratab.no


Pharma Production AS ( ikke-sterile flytende brannfarlige preparater)

Karihaugen 22

1086 Oslo

Telefon: 21 60 87 00

E-post: post@pharmaproduction.no


Sjukehusapoteket i Bergen (sterile væskepreparater/salver og kremer)

Postboks 1

5021 Bergen

Telefon: 55 97 53 48

Telefaks: 55 97 61 91

E-post: sp@sav.no


Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet (sterile væskepreparater)

0372 Oslo

Telefon: 948 71 148

Telefaks: 23 07 34 54

E-post: rh.lagerproduksjon@sykehusapotekene.no


Ås produksjonslab as (ikke-sterile våtvarer)

Postboks 162

1431 Ås

Telefon: 64 97 30 97

E-post: orjan.apeland@aasproduksjonslab.no