Apomorfin PharmSwed

Evolan Pharma


Antiparkinsonmiddel, dopaminagonist.

N04B C07 (Apomorfin)INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Apomorfinhydrokloridhemihydrat 5 mg, natriumklorid, natriummetabisulfitt (E 223), saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. pH: 2,6-4.


Indikasjoner

Behandling av motoriske fluktuasjoner (on-off-fenomen) hos pasienter med Parkinsons sykdom, som ikke blir tilstrekkelig kontrollert med orale antiparkinsonmidler.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Oppbevares i ytteresken for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Åpnet hetteglass skal brukes omgående. Kun til engangsbruk. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes omgående. Preparatet kan oppbevares i minipumpe og/eller sprøytepumpe og administreres i løpet av inntil 24 timer uten begrensninger mht. oppbevaringstemperatur. Bruker er ansvarlig ved andre lagringstider og -forhold.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Dacepton «EVER Pharma»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Apomorfin PharmSwed, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5 mg/ml 5 × 20 ml (hettegl.)
039147
-
-
1957,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.10.2020