Antepsin

Orion


Antiulcusmiddel.

A02B X02 (Sukralfat)MIKSTUR, suspensjon 200 mg/ml: 1 ml inneh.: Sukralfat 200 mg, sakkarinnatrium, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, glyserol, natriummetyl- og natriumpropylparahydroksybenzoat (E 219 og E 217), xantangummi, renset vann. Karamellsmak.


TABLETTER 1 g: Hver tablett inneh.: Sukralfat 1 g, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Ulcus duodeni. Ulcus ventriculi. Profylaktisk behandling ved stadig residiverende, eller kroniske duodenalsår. Profylakse mot blødninger pga. stressulcus hos kritisk syke pasienter.

Dosering

Ved duodenalsår og ventrikkelsår: Normal behandlingstid ved duodenalsår: 4-6 uker. Ved ventrikkelsår: 6-8 uker. Tabletter: 2 tabletter (2 g) morgen og 2 tabletter (2 g) kveld. Mikstur: 10 ml morgen og 10 ml kveld.
Profylaktisk behandling: Tabletter: 1 tablett (1 g) morgen og 1 tablett (1 g) kveld. Mikstur: 5 ml morgen og 5 ml kveld.
Blødningsprofylakse: Mikstur: 5 ml 4-6 ganger daglig via ventrikkelsonde.
Spesielle pasientgrupper: Kronisk nedsatt nyrefunksjon: Administreres med forsiktighet. Anbefales ikke til dialysepasienter. Barn <14 år: Ikke anbefalt pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata.
Administrering: Tas 1/2 time før eller 2 timer etter mat. Mikstur: Ristes før bruk. Skal ikke gis i.v. Etter administrering via enteral sonde, skal sonden skylles med 10-15 ml vann for å hindre tilstopping. Tabletter: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ulcusdiagnosen skal første gang verifiseres ved røntgen eller endoskopi. Inneholder aluminium som kan absorberes gjennom mage-tarmkanalen og akkumuleres, forsiktighet skal derfor utvises ved kronisk nedsatt nyrefunksjon. Besoarer er sett, primært hos alvorlig syke pasienter ved intensivavdelinger. Flesteparten hadde underliggende sykdom som disponerte for besoardannelse, eller fikk samtidig enteral ernæring. Koagulasjonsparametre bør monitoreres ved samtidig behandling med orale antikoagulantia. Feilaktig i.v. administrering kan gi fatale komplikasjoner (inkl. pulmonal og cerebral emboli, aluminiumsforgiftning). Aspirasjon av tabletter kan oppstå ved svelgeproblemer. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kan nedsette absorpsjonen av fluorokinoloner, tetrasykliner, digoksin, ketokonazol, sulpirid, levotyroksin, fenytoin og langtidsvirkende teofyllin. Bør derfor ikke administreres samtidig med disse, men med ca. 2 timers mellomrom. Kan redusere absorpsjon av warfarin, forsiktighet bør derfor utvises ved samtidig bruk. Bør ikke gis samtidig med antacida.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Risiko ved bruk under graviditet er liten. Kan brukes ved graviditet.
Amming: Utskilles ikke i morsmelk. Kan brukes under amming.

 

Bivirkninger

Gastrointestinale bivirkninger sees hos ca. 2%.

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeForstoppelse
Mindre vanligeKvalme, munntørrhet
SjeldneBesoarformasjon (ved nedsatt magetømming, ved næring via enteral sonde eller hos barn med lav fødselsvekt)
Hud
Mindre vanligeEksantem
SjeldneUtslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon (inkl. kløe, urticaria, ødem, dyspné)
Skader/komplikasjoner
Ukjent frekvensAluminium-osteodystrofi, osteomalasi, encefalopati og anemi er sett ved kronisk nedsatt nyrefunksjon

Gastrointestinale bivirkninger sees hos ca. 2%.

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleForstoppelse
Mindre vanlige
GastrointestinaleKvalme, munntørrhet
HudEksantem
Sjeldne
GastrointestinaleBesoarformasjon (ved nedsatt magetømming, ved næring via enteral sonde eller hos barn med lav fødselsvekt)
HudUtslett
Ukjent frekvens
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon (inkl. kløe, urticaria, ødem, dyspné)
Skader/komplikasjonerAluminium-osteodystrofi, osteomalasi, encefalopati og anemi er sett ved kronisk nedsatt nyrefunksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

De fleste tilfeller asymptomatiske, men magesmerter, kvalme og oppkast er sett.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Sukralfat danner i surt miljø en viskøs gel med affinitet til skadet slimhinne, som fungerer som en beskyttende barriere som varer i minst 4 timer og er helt borte etter 24 timer. Binding til skadet slimhinne er sterkere enn til friskt vev. Reduserer peptisk aktivitet og binder både pepsin og gallesalter og motvirker deres etsende effekt. Beskytter mageslimhinnen uten å redusere syresekresjon eller nøytralisere magesyren. Stimulerer produksjon av endogene prostaglandiner som gir beskyttende effekt på blodkar i mucosa og sikrer normal blodsirkulasjon, som igjen gir økt produksjon av mucus og bikarbonat i magesekken og duodenum.
Absorpsjon: Minimal.
Utskillelse: Via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Tabletter: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Antepsin, MIKSTUR, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg/ml200 ml
438904
-
-
177,90C

Antepsin, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 g60 stk. (blister)
496984
-
-
228,60C
120 stk. (blister)
496992
-
-
421,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Mikstur: 06.07.2018

Tabletter: 10.10.2017