Antiulcusmiddel.

A02B X02 (Sukralfat)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

MIKSTUR, suspensjon 200 mg/ml: 1 ml inneh.: Sukralfat 200 mg, sakkarinnatrium, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, glyserol, natriummetyl- og natriumpropylparahydroksybenzoat (E 219 og E 217), xantangummi, renset vann. Karamellsmak.


TABLETTER 1 g: Hver tablett inneh.: Sukralfat 1 g, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Ulcus duodeni. Ulcus ventriculi. Profylaktisk behandling ved stadig residiverende, eller kroniske duodenalsår. Profylakse mot blødninger pga. stressulcus hos kritisk syke pasienter.

Dosering

Ved duodenalsår og ventrikkelsår
Normal behandlingstid ved duodenalsår: 4-6 uker. Ved ventrikkelsår: 6-8 uker. Tabletter: 2 tabletter (2 g) morgen og 2 tabletter (2 g) kveld. Mikstur: 10 ml morgen og 10 ml kveld.
Profylaktisk behandling
Tabletter: 1 tablett (1 g) morgen og 1 tablett (1 g) kveld. Mikstur: 5 ml morgen og 5 ml kveld.
Blødningsprofylakse
Mikstur: 5 ml 4-6 ganger daglig via ventrikkelsonde.
Spesielle pasientgrupper
  • Kronisk nedsatt nyrefunksjon: Administreres med forsiktighet. Anbefales ikke til dialysepasienter.
  • Barn <14 år: Ikke anbefalt pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata.
Administrering Tas 1/2 time før eller 2 timer etter mat. Mikstur: Ristes før bruk. Skal ikke gis i.v. Etter administrering via enteral sonde, skal sonden skylles med 10-15 ml vann for å hindre tilstopping. Tabletter: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ulcusdiagnosen skal første gang verifiseres ved røntgen eller endoskopi. Inneholder aluminium som kan absorberes gjennom mage-tarmkanalen og akkumuleres, forsiktighet skal derfor utvises ved kronisk nedsatt nyrefunksjon. Besoarer er sett, primært hos alvorlig syke pasienter ved intensivavdelinger. Flesteparten hadde underliggende sykdom som disponerte for besoardannelse, eller fikk samtidig enteral ernæring. Koagulasjonsparametre bør monitoreres ved samtidig behandling med orale antikoagulantia. Feilaktig i.v. administrering kan gi fatale komplikasjoner (inkl. pulmonal og cerebral emboli, aluminiumsforgiftning). Aspirasjon av tabletter kan oppstå ved svelgeproblemer. Hjelpestoffer: Mikstur: Inneholder natriumetylparahydroksybenzoat og natriumpropylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund). Inneholder 4,4-8,8 mg natrium i hver dose (5-10 ml), tilsv. 1,3% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen​/​ubetydelig påvirkning.

Interaksjoner

Kan nedsette absorpsjonen av fluorokinoloner, tetrasykliner, digoksin, ketokonazol, sulpirid, levotyroksin, fenytoin og langtidsvirkende teofyllin. Bør derfor ikke administreres samtidig med disse, men med ca. 2 timers mellomrom. Kan redusere absorpsjon av warfarin, forsiktighet bør derfor utvises ved samtidig bruk. Bør ikke gis samtidig med antacida.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetRisiko ved bruk under graviditet er liten. Kan brukes ved graviditet.
AmmingUtskilles ikke i morsmelk. Kan brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

De fleste tilfeller asymptomatiske, men magesmerter, kvalme og oppkast er sett.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSukralfat danner i surt miljø en viskøs gel med affinitet til skadet slimhinne, som fungerer som en beskyttende barriere som varer i minst 4 timer og er helt borte etter 24 timer. Binding til skadet slimhinne er sterkere enn til friskt vev. Reduserer peptisk aktivitet og binder både pepsin og gallesalter og motvirker deres etsende effekt. Beskytter mageslimhinnen uten å redusere syresekresjon eller nøytralisere magesyren. Stimulerer produksjon av endogene prostaglandiner som gir beskyttende effekt på blodkar i mucosa og sikrer normal blodsirkulasjon, som igjen gir økt produksjon av mucus og bikarbonat i magesekken og duodenum.
AbsorpsjonMinimal.
UtskillelseVia urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Tabletter: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Antepsin, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
200 mg/ml 200 ml
438904

-

259,40 C

Antepsin, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
1 g 60 stk. (blister)
496984

-

278,50 C

Individuell refusjon

Sukralfat
Legemidler: Antepsin mikstur, suspensjon og tabletter
Indikasjon: Zollinger‑Ellisons syndrom. Forebyggende behandling (profylakse) mot legemiddelindusert sår i tolvfingertarm. Sår i magesekk eller tolvfingertarm. Refluksøsofagitt.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Antepsin MIKSTUR, suspensjon 200 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Antepsin TABLETTER 1 g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

Mikstur: 07.12.2020

Tabletter: 10.10.2017


Sist endret: 12.01.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)