Antepsin

Orion

Antiulcusmiddel.

ATC-nr.: A02B X02

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMIKSTUR, suspensjon 200 mg/ml: 1 ml inneh.: Sukralfat 200 mg, sakkarinnatrium, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, glyserol, natriummetyl- og natriumpropylparahydroksybenzoat (E 219 og E 217), xantangummi, renset vann. Karamellsmak.


TABLETTER 1 g: Hver tablett inneh.: Sukralfat 1 g, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Ulcus duodeni. Ulcus ventriculi. Profylaktisk behandling ved stadig residiverende, eller kroniske duodenalsår. Profylakse mot blødninger pga. stressulcus hos kritisk syke pasienter.

Dosering

Ved duodenalsår og ventrikkelsår: Normal behandlingstid ved duodenalsår: 4-6 uker. Ved ventrikkelsår: 6-8 uker. Tabletter: 2 tabletter (2 g) morgen og 2 tabletter (2 g) kveld. Mikstur: 10 ml morgen og 10 ml kveld.
Profylaktisk behandling: Tabletter: 1 tablett (1 g) morgen og 1 tablett (1 g) kveld. Mikstur: 5 ml morgen og 5 ml kveld.
Blødningsprofylakse: Mikstur: 5 ml 4-6 ganger daglig via ventrikkelsonde.
Spesielle pasientgrupper: Kronisk nedsatt nyrefunksjon: Administreres med forsiktighet. Anbefales ikke til dialysepasienter. Barn <14 år: Ikke anbefalt pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata.
Administrering: Tas 1/2 time før eller 2 timer etter mat. Mikstur: Ristes før bruk. Skal ikke gis i.v. Etter administrering via enteral sonde, skal sonden skylles med 10-15 ml vann for å hindre tilstopping. Tabletter: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ulcusdiagnosen skal første gang verifiseres ved røntgen eller endoskopi. Inneholder aluminium som kan absorberes gjennom mage-tarmkanalen og akkumuleres, forsiktighet skal derfor utvises ved kronisk nedsatt nyrefunksjon. Besoarer er sett, primært hos alvorlig syke pasienter ved intensivavdelinger. Flesteparten hadde underliggende sykdom som disponerte for besoardannelse, eller fikk samtidig enteral ernæring. Koagulasjonsparametre bør monitoreres ved samtidig behandling med orale antikoagulantia. Feilaktig i.v. administrering kan gi fatale komplikasjoner (inkl. pulmonal og cerebral emboli, aluminiumsforgiftning). Aspirasjon av tabletter kan oppstå ved svelgeproblemer. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A02B X02
Kan nedsette absorpsjonen av fluorokinoloner, tetrasykliner, digoksin, ketokonazol, sulpirid, levotyroksin, fenytoin og langtidsvirkende teofyllin. Bør derfor ikke administreres samtidig med disse, men med ca. 2 timers mellomrom. Kan redusere absorpsjon av warfarin, forsiktighet bør derfor utvises ved samtidig bruk. Bør ikke gis samtidig med antacida.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Risiko ved bruk under graviditet er liten. Kan brukes ved graviditet.
Amming: Utskilles ikke i morsmelk. Kan brukes under amming.
Sukralfat

Bivirkninger

Gastrointestinale bivirkninger sees hos ca. 2%. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Munntørrhet, kvalme. Hud: Eksantem. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Besoarformasjon (ved nedsatt magetømming, ved næring via enteral sonde eller hos barn med lav fødselsvekt). Hud: Utslett. Ukjent frekvens: Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon inkl. pruritus, urticaria, ødem, dyspné. Øvrige: Aluminium-osteodystrofi, osteomalasi, encefalopati, anemi (ved kronisk nedsatt nyrefunksjon).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

De fleste tilfeller asymptomatiske, men magesmerter, kvalme og oppkast er sett.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A02B X02

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Sukralfat danner i surt miljø en viskøs gel med affinitet til skadet slimhinne, som fungerer som en beskyttende barriere som varer i minst 4 timer og er helt borte etter 24 timer. Binding til skadet slimhinne er sterkere enn til friskt vev. Reduserer peptisk aktivitet og binder både pepsin og gallesalter og motvirker deres etsende effekt. Beskytter mageslimhinnen uten å redusere syresekresjon eller nøytralisere magesyren. Stimulerer produksjon av endogene prostaglandiner som gir beskyttende effekt på blodkar i mucosa og sikrer normal blodsirkulasjon, som igjen gir økt produksjon av mucus og bikarbonat i magesekken og duodenum.
Absorpsjon: Minimal.
Utskillelse: Via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Tabletter: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Sist endret: 05.12.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Mikstur: 06.07.2018

Tabletter: 10.10.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Antepsin, MIKSTUR, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg/ml200 ml
438904
SPC_ICON-
-
177,90C

Antepsin, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 g60 stk. (blister)
496984
SPC_ICON-
-
228,60C
120 stk. (blister)
496992
SPC_ICON-
-
421,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

duodenalsår (ulcus duodeni, tolvfingertarmsår): Sår på tolvfingertarmen, som hovedsakelig er forårsaket av bakterien Helicobacter pylori. Duodenalsår behandles både med legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen og med antibiotika som dreper Helicobacter pylori.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.