Vimco vet.

Hipra
INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til hunngeit: 1 dose (2 ml) inneh.: Staphylococcus aureus (CP8) stamme SP 140 inaktivert, som uttrykker slimassosiert antigenkompleks («Slime Associated Antigenic Complex» (SAAC)) >50 RED80, parafinolje, benzylalkohol, sorbitanmonooleat, polysorbat 80, natriumalginat, kalsiumkloriddihydrat, simetikon, natriumklorid, kaliumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat, kaliumdihydrogenfosfat, vann til injeksjonsvæsker. QI03A B-


INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til søye: Samme innhold som oppgitt for hunngeit. QI04A B10


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot Staphylococcus aureus og koagulasenegative stafylokokker.

Indikasjoner 

Søyer: Aktiv immunisering av friske søyer i flokker med gjentagende mastittproblemer, for å redusere forekomsten av subklinisk mastitt (reduksjon av jurlesjoner, somatisk celletall og S. aureus-tall) som skyldes Staphylococcus aureus. Immunitet er vist fra 6 uker, varighet ikke klarlagt. Hunngeiter: Aktiv immunisering av friske hunngeiter i flokker med gjentagende mastittproblemer, for å redusere forekomsten av subklinisk mastitt som skyldes Staphylococcus aureus g/eller koagulasenegative stafylokokker. Ved klinisk mastitt som skyldes koagulasenegative stafylokokker (fastslåelse av CNS-art ikke utført), reduseres alvorligheten av kliniske tegn (jur- og melkaspekt). Immunitet og varighet ikke klarlagt.

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Liten hevelse (<2 cm i diameter) på injeksjonsstedet, forsvinner etter maks. 12 dager. Liten hevelse på (>5 cm i diameter) på injeksjonsstedet, forsvinner etter maks. 3 dager. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Forbigående økning i kroppstemperatur på opptil 1,8°C mellom 4 timer-3 dager etter injeksjon. Svært sjeldne (<1/10 000): Anafylaktiske reaksjoner, som kan være livstruende og/eller føre til abort. Mild apati, anoreksi og/eller brystleie.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Ved anafylatisk reaksjon skal egnet og rask symptomatisk behandling gis. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Preparatet inneholder mineralolje. Utilsiktet egeninjeksjon kan gi sterk smerte og hevelse, spesielt ved injeksjon i ledd eller finger. Tap av affisert finger kan forekomme i sjeldne tilfeller dersom behandling ikke igangsettes omgående. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp selv om bare en liten mengde er injisert. Vis pakningsvedlegget. Dersom smerte vedvarer i >12 timer, må lege kontaktes på nytt.

Interaksjoner 

Ingen data. Bruk før eller etter andre preparater må avgjøres i det enkelte tilfelle.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og diegiving.

Dosering 

Minimum alder ved vaksinering: 8 måneder. Hele flokken bør vaksineres. 1 dose (2 ml) gis 5 uker før forventet fødselsdato. 2. dose gis 3 uker etter 1. dose. Den grunnleggende vaksinasjonsplanen skal gjentas før hver laktasjon. Tilberedning/Håndtering: Vaksinen skal romtempereres (til 15-25°C) og ristes før bruk. Administrering: Gis dypt i.m. i halsmuskulaturen.

Overdosering/Forgiftning

Etter injeksjon med dobbel dose er det sett kuler på opptil 5 cm i diameter som forsvinner innen 7-9 dager.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer ved 15-25°C.

 

Pakninger og SPC

Vimco vet., INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
hunngeit10 ml (hettegl.)146823C
10 ml (plasthettegl.)174931C
50 ml (hettegl.)599463C
50 ml (plasthettegl.)063288C
100 ml (hettegl.)191708C
100 ml (plasthettegl.)411382C

Vimco vet., INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
søyeSamme pakninger som for hunngeit

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.06.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.05.2019