Vepured

Hipra


Escherichia-vaksine mot ødemsyke.

QI09A B02 (Escherichiavaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til gris: 1 dose (1 ml) inneh.: Rekombinant verotoksin 2e fra E. coli RP ≥1,50, aluminiumhydroksid 2,12 mg, DEAE-dekstran 10 mg, simetikon, natriumhydroksid, dinatriumfosfatdodekahydrat, kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot VT2e-toksin, produsert av det kausale agens for ødemsyke hos gris. Vaksinerte dyr vil nøytralisere VT2e-toksin.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av grisunger fra 2 dagers alder for å forebygge dødelighet og redusere kliniske tegn på ødemsyke (forårsaket av verotoksin 2e produsert av E. coli). Samt for å redusere hemming av tilvekst i slaktegrisperioden som følge av infeksjoner med verotoksin 2e-produserende E. coli, frem til slakting fra 164 dagers alder. Innsetting av immunitet: 21 dager etter vaksinasjon. Immunitetsvarighet: 112 dager etter vaksinasjon.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Svært vanlige: Mild betennelse på injeksjonsstedet (<5 cm i diameter) hos 10% av dyrene, forsvinner vanligvis uten behandling innen 3 dager etter vaksinering. Mild depresjon og temperaturøkning på maks. 1,1°C på vaksinasjonsdagen.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Ingen data. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før/etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Bruk under drektighet eller diegiving anbefales ikke, da sikkerhet ikke er klarlagt.

Dosering 

1 dose (1 ml) gis ved i.m. injeksjon i nakkemuskulaturen. Tilberedning/Håndtering: Romtempereres (til 15-25ºC) og ristes godt før bruk. Administrering: Til i.m. bruk.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer.

 

Pakninger, priser og refusjon

Vepured, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
gris 10 ml (flaske) 145069 C
10 × 10 ml (flaske) 562317 C
50 ml (flaske) 386562 C
100 ml (flaske) 508966 C
250 ml (flaske) 558043 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Vepured INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.07.2019


Sist endret: 03.06.2020