Systamex vet.

Zoetis


Anthelmintikum.

QP52A C02 (Oksfendazol)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INTRARUMINALINNLEGG 3,75 g til storfe: Hver tablett inneh.: Oxfendazol 750 mg. 5 tabletter pr. intraruminalinnlegg.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Har effekt mot mature og immature stadier av gastrointestinale og pulmonale nematoder. Sylinderens sentrale metallstang korroderer slik at det frigis en oxfendazoltablett etter 3 uker og deretter hver 3. uke.
Absorpsjon: Ca. 77% absorberes, Cmax etter ca. 8 timer.
Fordeling: Spesielt til lever.
Halveringstid: 22 timer.
Utskillelse: Hovedsakelig via urin og feces, <1% i melk.

Indikasjoner 

Profylakse mot og behandling av gastrointestinale nematoder og lungeorm hos førsteårsbeitende storfe.

Kontraindikasjoner 

Kalver som veier <100 kg eller som ikke har utviklet drøvtyggerfunksjon.

Dosering 

Ett intraruminalinnlegg pr. dyr fra 100-250 kg, tilsv. 7,5-3 mg oxfendazol/kg pr. tablett. Behandling ved beiteslipp. Første tablett frigis etter ca. 3 uker, deretter frigis 1 tablett hver 3. uke. Totalt 5 tabletter som dekker en behandlingsperiode på ca. 105 dager. Gis med spesiell nedlegger som føres inn over tungeroten. Intraruminalinnlegget skyves av i forbindelse med svelgbevegelser, det må utvises stor forsiktighet for ikke å skade svelget.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ikke godkjent til melkekyr som leverer melk til konsum, samt dyr som har mindre enn 6 måneder til kalving, såfremt melken fra disse skal leveres til konsum.
Slakt: 180 døgn. Ved slakting t.o.m. dag 14 etter inngift er virkestoff ennå ikke utløst og slaktet kan godkjennes.

 

Pakninger

Systamex vet., INTRARUMINALINNLEGG:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
3,75 g storfe 12 stk. (plastsylinder) 560626 C
24 stk. (plastsylinder) 081221 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Systamex vet. INTRARUMINALINNLEGG 3,75 g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.05.2018


Sist endret: 29.08.2018