Synvet vet.

Equimed


Middel mot ikke-infeksiøse leddinflammasjoner.

QM09A X01 (Hyaluronsyre)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 20 mg/ml til hest: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Natriumhyaluronat 50 mg, natriumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat, sitronsyremonohydrat, vann til injeksjonsvæsker til 2,5 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Natriumhyaluronat (høymolekylært polysakkarid med molekylvekt i området 1,0-1,8 millioner dalton) fremstilt ved bakteriell fermenteringsprosess. Hyaluronsyre er en naturlig bestanddel av bindevevet hos alle pattedyr og den kjemiske strukturen er lik hos alle arter.
Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig kjent. Foruten sine fysiske og reologiske egenskaper, virker hyaluronsyre antiinflammatorisk, smertestillende, smørende og antioksiderende. Den binder frie radikaler effektivt, er potent hemmer av leukocytt- og makrofagmigrering og fremmer tilheling av bindevev. Gitt intraartikulært lindrer natriumhyaluronat aseptisk leddinflammasjon og fremmer leddfunksjon.
Halveringstid: 8-24 timer i ledd.
Metabolisme: Brytes ned til C1-enheter i lever, og nyttes i kroppen.

Indikasjoner 

Intraartikulær behandling av ikke-infeksiøs leddinflammasjon hos hest.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes på infiserte ledd.

Bivirkninger

Forbigående mild hevelse og varme (2,7%). Opphører spontant innen 48 timer, og hindrer ikke terapeutisk resultat.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Overflødig synovialvæske bør fjernes før injeksjon, hvis mulig. Injeksjonen bør administreres under strengt aseptiske forhold på frisk, uskadet hud. Egnede undersøkelser må utføres i tilfeller av akutt, alvorlig halthet for å sikre at leddene er frie for frakturer, OCD-fragmenter (osteochondritis dissecans) og infeksjoner. Etter behandling bør hesten hvile i 2 dager før gradvis overgang til normal trening og aktivitet.

Drektighet/Laktasjon

Ikke dokumentert. Brukes iht. nytte-/risikovurdering.

Dosering 

1 dose à 2,5 ml (50 mg) injiseres intraartikulært i mellomstore og store ledd. Flere ledd kan behandles samtidig. En steril kompress og en ren bandasje, tilpasset det behandlede leddet, bør legges på etter injeksjonen. Om nødvendig, kan gjentatt behandling av leddet vurderes 2-3 uker etter 1. behandling.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ingen.
Slakt: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Ubrukte rester kastes.

 

Pakninger

Synvet vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
20 mg/ml hest 2,5 ml (ferdigfylt sprøyte) 385440 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Synvet vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 20 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.06.2014


Sist endret: 25.04.2018